Nieuws

Meldpunt Vuurwerkoverlast.nl weer open!

Vanaf vandaag is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer geopend. Overlast, schade of gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen daar worden gemeld. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder in Zeeland de lokale afdelingen van GroenLinks Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen.

Lees verder

Lange raadsvergadering 14 en 15 december

De raadsveragdering van de afgelopen keer duurde extra lang door de lange discussie over wat Middelburg met zijn grond aan moest. Dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk, maar wat, dat leverde zoveel stof tot nadenken op dat de vergadering in tweeën werd geknipt en behalve maandag ook dinsdag werd vergaderd. Daarnaast werd gediscussieerd over de woonvisie en kwamen subsidies aan de orde.

Lees verder

Stop met ontwikkeling van bedrijventerrein Trekdijk

GroenLinks heeft zich steeds ingezet voor het behoud van de Trekdijk als landelijk gebied. Middels de overhandiging van vele handtekeningen onder een petitie van GroenLinks is het college bekend met de bezwaren die leven bij de bevolking van Nieuw- en St. Joosland. In eerdere discussies over de Trekdijk is door diverse partijen, waaronder GroenLinks, steeds de nadruk gelegd op de noodzaak een Walcherse bedrijventerreinenvisie op te stellen, alvorens een beslissing te nemen omtrent de Trekdijk. Het ziet er naar uit dat die visie er niet zal komen en GroenLinks vindt dat het beter is af te zien van verdere ontwikkeling.

Onderstaand het amendement dat GroenLinks indiende tijdens de raadsvergadering van maandag 14 december 2015 op het actieplan Grondbedrijf.

Lees verder

GroenLinks wil vuurwerkvrije zones

Zeeland vuurwerkoverlast

Het is weer bijna oudjaar, de jaarwisseling, waarbij weer veel vuurwerk zal worden afgestoken. De discussie zal weer oplaaien over wel of geen consumentenvuurwerk. Dat GroenLinks landelijk naar een vuurwerkverbod wil hebben we de afgelopen jaren al aangegeven. Middelburg zou in ieder geval vuurwerkvrije zones in kunnen stellen. Morgen zal GroenLinks met de Christenunie een motie indienen tijdens de raadsvergadering om voor volgend jaar vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Hieronder de tekst en de link naar de pers.

Lees verder

Begroting Middelburg van bureaucraten

Luc Vandezande

Begroting en bezuinigingen, volksvertegenwoordigers, leden van de gemeenteraad en het college van B & W moeten zich de komende tijd uitlaten hoe de begroting sluitend gekregen kan worden. Hoe doe je dat, waar bezuinig je op en waarop niet? GroenLinks is bang dat door sommige bezuinigingen organisaties of vereningingen het loodje leggen. Door onze grondpolitiek van weleer plukken we nu zure druiven. Zag het er eerst uit dat de bezuinigingen in een compromis tot 25% beperkt zouden kunnen blijven, op de raadsvergadering kwamen coaltiepartijen tot 37,5%. Dat kan GroenLinks niet steunen. Op de algemene beschouwingen sprak Luc Vandezande onderstaande tekst uit. 

Lees verder

Cleene Hooge moet groen blijven

GroenLinks Middelburg heeft zich steeds verzet tegen welke bebouwing dan ook op de Cleene Hooge. GroenLinks stelt immers dat behoud van groene, waardevolle landschappen essentieel zijn voor de levenskwaliteit van de inwoners van Middelburg. In de kwaliteitsatlas van de Gemeente Middelburg staat de “ Cleene Hooge” echter te boek als een locatie voor toekomstige bouw. De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld aan het colege naar aanleiding van de berichten inn de pers.

Lees verder