GroenLinks Middelburg tegen komst Decathlon

Afgelopen maandag besprak de Raad van Middelburg de komst van Decathlon naar het ZEP. Naast het aanvalsplan binnenstad, dat werd aangenomen door de Raad. GroenLinks vindt echter dat het aanvalsplan eerst met de ondernemers van de binnenstad besproken had moeten worden. Daarnaast holt de komst van grote detailhandel naar het ZEP de positie van de ondernemers in de binnenstad uit. Hieronder de mening van de fractie van GroenLinks Middelburg.

Decathlon

Het aanvalsplan binnenstad is zojuist goedgekeurd door de raad. Volgens de fractie van GroenLinks zijn deze twee dossiers innig met elkaar verbonden. Als je kijkt naar de bedreigingen voor de binnenstad zijn er volgens de fractie van GroenLinks drie bedreigingen:

  1. De economische crisis die het koopgedrag van consumenten negatief beïnvloedt.
  2. De opkomst van kopen via internet, wat een steeds grotere concurrent wordt voor de fysieke bedrijven in onze winkelstraten.
  3. De concurrentie van de grootschalige detailhandel.                                                            

Voorzitter, aan de  twee eerste bedreigen kunnen we als gemeente niets veranderen, het zijn bedreigingen die buiten onze invloedssfeer liggen! Maar met het derde punt hebben we wel degelijk de mogelijkheid om een potentiële bedreiging af te wenden, door het hier voorliggende voorstel af te keuren. Want ook al gaat het hier maar om een bestemmingsplan, als we dit goedkeuren is de pap gestort en komt Decathlon naar het ZEP.              

Voorstanders van dit plan zeggen dat zij er net als ons van overtuigd zijn, dat onze binnenstad in de problemen zit. Het college heeft zelfs een "aanvalsplan voor de binnenstad" aan de raad voorgelegd. Waarom is het weren van Decathlon geen onderdeel van dat aanvalsplan? Voorstanders willen doen geloven dat het allemaal wel mee zal vallen en dat de komst van Decathlon juist een impuls zal geven aan bedrijvigheid in onze binnenstad.

Voorzitter, ik was een van de raadsleden die een bezoek hebben gebracht aan Decathlon Best. We zijn ook bij de ondernemers geweest en uit die hoek hebben wij begrepen dat zij wel degelijk last hebben van Decatlon. Ondernemers daar zijn of weg of hebben een aanzienlijk deel van hun assortiment moeten inleveren.

Door het college werden rapporten geschreven met als enig doel dit wensdenken te onderbouwen. Er is nu eenmaal in het "werkprogramma" door de coalitiepartijen afgesproken dat Decathlon er komt. Daarbij wordt gezond verstand aan de kant gezet  en worden bedreigingen geminimaliseerd.  

Jaren geleden vond je talrijke speciaalzaken in de binnenstad. Van verfhandel tot ijzerwarenhandel. Je kon terecht bij vaklui met verstand van zaken en je hoefde schroefjes niet met honderd tegelijkertijd aan te kopen. Voorzitter, ik vraag U, waar zijn al deze zaakjes naartoe? Ze zijn weggevaagd door de grote doe-het-zelvers.  Hier en daar zie je nog een eenzame overlever, en het is wachten op de dag dat ook de laatste moedige "kleine krijger" het veld moet ruimen.  

Terwijl de kleine speciaalzaken in onze binnenstad stap na stap verdwijnen, groeien de grote doe-het-zelvers buiten de binnenstad met het jaar. Met de komst van Decathlon wordt er weer een stap in de verarming van de binnenstad gezet.

Voorzitter, zo dadelijk zal waarschijnlijk een meerderheid van de raad dit plan goedkeuren. En tegelijkertijd zullen zij zich hartstochtelijk blijven profileren als "vrienden van de binnenstad ".

Vindt U dat nog geloofwaardig voorzitter? De fractie van GroenLinks niet!