Nieuws

Onze Boodschap voor 2019

Vanavond, op maandag 12 november, gaf onze fractievoorzitter Leny van den Heuvel reactie op de programmabegroting van 2019. We besteden vooral aandacht aan duurzaamheid en het sociaal domein, maar ook de verschillende inwoners wiens belangen moeten verdedigen. Lees hieronder verder!

Lees verder

Raadsvergadering 16 april 2018

Afgelopen maandag was de eerste inhoudelijke vergadering van de nieuwe Raad, eerder was er wel een informatievergadering over de coaltievorming, nu gingen de raadsleden zich buigen over de raadstukken, waaronder een amendement van Marianne Golsteijn en een aantal moties.

Lees verder

Coalitieonderhandelingen

De coalitieonderhandelingen stonden deze week uiteraard veel in de belangstelling. Hoe hebben de onderhandelaars van onze fractie het ervaren? Wat gebeurt er als je te horen krijgt dat je op één punt al afgeserveerd wordt?

Lees verder

Raadsvergadering 5 maart 2018

De laatste raadsvergadering met de oude raad. Op 21 maart zijn er verkiezingen en daarna wordt de samenstelling anders. Een aantal raadsleden hebben al besloten om na de verkiezingen niet terug te keren. Na de verkiezingen weten we hoe de zetelverdeling er uit gaat zien.

Deze laatste raad had een flinke agenda en niet alles hebben we kunnen afwerken. De laatste 6 moties zijn dus doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering, na de verkiezingen.

Lees verder

Pagina's