Leny van de Heuvel
Leny van de Heuvel

Zorg over zorg

Volgende week maandag de laatste raadsvergadering van 2014. Het was een bewogen jaar waarin moeilijke beslissingen genomen moesten worden.Er moet bezuinigd worden en niet alleen in 2014. Ook volgend jaar komt er weer heel wat op het politieke bordje.

Hoe gaat het verder met de zorg. Houden de zorgverleners hun baan. Niet voor niets hebben ze van zich laten horen tijdens de commissievergadering afgelopen woensdag in Middelburg.
Heel begrijpelijk dat ze opkomen voor hun baan! Het was ontroerend om te horen hoe een zorgmedewerkster vertelde hoe dit bij clienten overkomt. Ze stonden daar niet voor zichzelf maar voor hun clienten waar ze zorg aan verlenen.

Hoe gaat het nu verder met de jeugdzorg. De aangekondigde ontslagen vrezen het ergste. Hoe gaat het met de signalering huiselijk geweld. Zijn we daar op tijd bij. Wie signaleert dit? Vragen die ook GroenLinks bezig houdt.

Dat er steeds meer van de burger gevraagd wordt is logisch in deze tijd. Met z’n allen kunnen we meer, daar ben ik van overtuigd, maar het moet niet zo worden dat er geen professionele hulp meer verleend kan worden als mensen dat echt nodig hebben. 

Op papier is alles goed geregeld. De ambtenaren hebben hier veel werk verzet!

Dat er steeds meer van de burger gevraagd wordt is logisch in deze tijd. Met z'n allen kunnen we meer, daar ben ik van overtuigd, maar het moet niet zo worden dat r geen professionele hulp meer verleend kan worden als mensen dat echt nodig hebben.Op papier is alles goed geregeld. De ambtenaren heb veel werk verzet.

Nu de praktijk! Hoe zullen al deze veranderingen gaan werken? We zullen er met zijn allen op moeten toezien dat er geen mensen buiten boord vallen.
Er is toegezegd dat er een meldpunt komt waar mensen hun klachten kwijt kunnen. Zeker in dit eerste jaar is dat erg belangrijk. Alleen dan kan er bijgestuurd worden indien blijkt dat het in de praktijk niet goed verloopt.

Evenals het afgelopen jaar zullen wij als GroenLinks er op toezien dat het beleid goed uitgevoerd wordt. Dat niemand buiten boord dreigt te vallen en dat mensen met een laag besteedbaar inkomen niet nog eens extra belast gaan worden.
U hebt u er recht op dat ik mij als gekozen volksvertegenwoordiger daar voor inzet!

Leny van den Heuvel
GroenLinks
lvdheuvel65@gmail.com