Van zorgzaam naar participatie

Al weer even geleden presenteerde Peter Geene op de ALV een Powerpoint over de participatiewet. Hij nam ons mee in een aantal sheets over de veranderingen die in 2015 gaan plaats vinden, de uitgangspunten voor de transitie op de gebieden van Jeugdzorg, WMO&AWBZ, de Wet Werken naar Vermogen en het passend onderwijs. De participatiewet roept veel vragen op.

In zijn presentatie liet Peter zien wat de rol van de gemeente is, maar ook wat er van de burger wordt verwacht. Op Walcheren werken de gemeenten samen in het project Walcheren voor Elkaar. Het bekende Eigen Kracht kwam vaak naar voren, er wordt veel een beroep gedaan op wat mensen zelf kunnen, pas als er geen "voorliggende voorziening" is springt de gemeente in. De presentatie is hier als pdf bijlage bijgevoegd. 

Heb je vragen over de participatiewet, klik dan hier om je vraag te stellen. Wij zorgen dat de vragen bij de fractie terecht komen.