Nieuws

Bezuinigingstaakstelling Gemeente Middelburg

Een bijdrage van GroenLinks in het puzzelwerk.

De komende periode zal de gemeenteraad van Middelburg opnieuw belangrijke keuzes moeten maken als het
gaat om de gemeentelijke begroting sluitend te houden. Vanuit het Rijk worden aanzienlijke bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, die uiteraard niet zonder gevolgen zullen blijven voor de uitkering uit
het gemeentefonds. GroenLinks wil met deze notitie een bijdrage leveren aan de discussie over het stellen van prioriteiten.

Lees verder

Jan Scheffers (1936-2013)

Afgelopen vrijdag 25 januari 2013 overleed Jan Scheffers, een van de eerste leden van GroenLinks. Jan kwam vanuit de vroegere PPR. Veel meer was hij bekend vanuit zijn pastoraat; als Franciscaner was Jan werkzaam als industriepastor in Zeeland. Van zijn hand is het boek "Gedreven leven, reflecties op een levensverhaal". Daarnaast was Jan medeoprichter van het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad.

Lees verder

Sluit de deuren!!

Een open winkeldeur in de winter verslindt energie, zeker als daar ook nog eens een hete luchtblazer achter hangt. Het kost de ondernemer onnodig veel geld, het personeel heeft vaak last van de kou en kritische klanten ergeren zich aan de verkwisting van energie. Al heel lang loopt deze discussie, in veel binnensteden wordt er al wat aangedaan. Gouda bijvoorbeeld past het in haar Duurzaamheidsbeleid. Hoe gaan we er mee om in Middelburg? Onderstaand de ervaring van onze fractievoorzitter Luc Vandezande

Lees verder

Crisis en verschuiving van taken naar gemeente

De verplaatsing van taken van de provincie en het rijk naar de gemeente levert heel wat discussie op (Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO). De fractie van GroenLinks Middelburg blijft zich inzetten voor goede zorg, betaalbaar, en op vormen waar je als afnemer ook invloed op hebt! Onderstaand de bijdrage van Leny van den Heuvel aan de gemeentepagina in de Faam van deze week.

Lees verder

Initiatiefvoorstel Intercity

GroenLinks Zeeland doet een voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek naar snellere treinverbindingen in de toekomst op het traject Vlissingen – Bergen op Zoom / Roosendaal/Breda. De intercity zou 160 km/u moeten gaan rijden. Naast het aspect veiligheid zou bestudeerd kunnen worden welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden om het reizen per trein (en het vervolg i.c. aansluiting van verder vervoer) aantrekkelijker te maken. Tevens wordt gekeken naar de bestuurlijk gewenste spoorverbinding Zeeland – Antwerpen.

Lees verder