De Trekdijk is al jaren een splijtzwam in de gemeenteraad van Middelburg. Al in december 2008 trok de fractie van GroenLinks flink van leer toen de gemeente dit stuk grond wilde aankopen. Het belangrijkste argument destijds was de afwezigheid van behoefte aan een nieuw bedrijventerrein omdat in andere gemeenten genoeg geschikte bedrijventerreinen liggen. Daarnaast vond de fractie dat men niet over de A58 moest gaan omdat dit ten koste zou gaan van het het landschap. Ook zou het financiële risico’s opleveren en herstructurering verhinderen.

Tien jaar later zijn deze argumenten nog steeds valide. Het was aanvankelijk vooral GroenLinks die steeds aan de bel trok, als het ging over bedrijventerreinen, maar in inmiddels wil de voltallige oppositie van het bedrijventerrein Trekdijk af. De coalitie daarentegen sluit de rijen en gaat nog steeds voor het bedrijventerrein Trekdijk. Daarmee wordt de Trekdijk een scherpe scheidslijn tussen oppositie en coalitie.

Nog net voor de verkiezingen wenste het college van B en W een exploitatieopzet vast te stellen en een extra krediet van circa 5 miljoen euro aan te vragen. De fractie van GroenLinks zag die tegenstelling oppositie-coalitie en schatte ook in dat de verhoudingen na de verkiezingen wel eens anders kunnen liggen. Verwoede pogingen van Luc Vandezande om dit punt van de agenda te krijgen mislukten en het voorstel kwam toch in behandeling op 22 januari 2018.

En toen gebeurde er iets merkwaardigs, de coalitiepartijen sloten aan bij een amendement van de ChristenUnie en de PvdA. Deze partijen waren kennelijk geschrokken van de weerstand die de Trekdijk opriep bij inwoners van Nieuwland, en probeerden de pijn wat te verzachten. Dat klinkt goed, een amendement waar de kool en de geit worden gespaard. Middelburg hoeft niet voor miljoenen af te boeken en er wordt enigszins tegemoet gekomen aan een deel van de bezwaren van de Nieuwlanders.

De vraag is echter wat we daarmee moeten. Feitelijk stuurt de raad het college met een onmogelijke opdracht naar huis. Logistieke bedrijvigheid was nog de enige manier die Middelburg had om met Veere, Vlissingen en de Provincie overeenstemming te krijgen over de Walcherse bedrijventerreinvisie (WBV). In die visie was al geconstateerd dat er een teveel aan bedrijventerreinen is. Volgens de Walcherse afspraken zou Middelburg terreinen (Arnestein en Mortiere) uit de markt nemen en wegbestemmen om vervolgens in te kunnen spelen op een kennelijke behoefte aan grote terreinen voor de logistieke sector.

Het amendement stelt dat het bedrijventerrein moet voldoen aan Middelburgse werkgelegenheidsnorm van 25 personen per hectare. Met de afspraak in de WBV om alleen kavels van 2 hectare uit te geven zouden daar dus 50 personen moeten komen te werken. Dat gaat dus niet lukken in de logistieke sector en daarmee ligt dus ook een bom onder de WBV.

Maar zelfs als Middelburg het voor elkaar krijgt om de eerste fase te realiseren, dan nog blijft een flink terrein achter dat nu en in de toekomst waarschijnlijk onverkoopbaar zal blijven. Het word dus een kwestie van nu een fors verlies nemen, of binnen een jaar of tien een fors verlies moeten lijden.

Spoedig zal dus blijken dat dit amendement niet uitvoerbaar is en het college zal zich dan afvragen hoe dit aan te pakken. Voor de verkiezingen zal er zeker geen antwoord komen. En daarmee blijft de Trekdijk een heet hangijzer bij de verkiezingen en bij bij het vormen van een coalitie.

Is het hele debat over de Trekdijk dan voor niets geweest? Ik denk dat het niet!

De raad heeft immers een krediet van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De raad kan zo iets niet zomaar doen, want Middelburg staat onder financieel toezicht van de provincie. Vraag is natuurlijk hoe de provincie zal reageren. Bij het krediet voor Essenvelt maakte de provincie bezwaar, maar moest dat bezwaar weer intrekken. Nu voor de Trekdijk kan de provincie zeker bezwaar maken, omdat het gaat om een nieuw krediet. Niet alleen in financiën ligt het gevoelig, maar ook ligt het gevoelig bij de buurgemeente. De provincie kan niet anders doen dan de kredietverstrekking afwijzen.

En Middelburg kan dan tegen de provincie zeggen: "Als jullie het voor elkaar krijgen om het verlies op Thermphos over 15 jaar uit te smeren, dan moet het ook voor Middelburg mogelijk zijn om het verlies op de Trekdijk over 15 jaar uit te smeren."

En zo word de provincie de reddende engel.

Adrie van 't Westeinde

Adrie van 't Westeinde trekdijk trekdijk trekdijk