Zeeuws Klimaatfonds

De toekomst is aan duurzame energie. De duurzame bronnen wind, zon en water zijn overal. Duurzame energie moet decentraal opgewekt worden. Dat wordt nog onvoldoende onderkend en gestimuleerd. Het fonds wil ondernemers en nieuwe initiatieven fiancieel steunen.

Steeds meer bedrijven en instellingen willen klimaatneutraal worden. CO2 uitstoot kan gecompenseerd worden. Dat gebeurt nu vooral door CO2-credits te kopen van projecten in het buitenland. Het Zeeuws Klimaatfonds organiseert CO2 compensatie op lokaal niveau met duurzame energieprojecten in de eigen omgeving. Deelnemers aan het fonds betalen daarvoor vrijwillig 25 euro per ton CO2.

Doel:

Het doel is om duurzame energieprojecten in Zeeland een impuls te geven met financiële steun. Het fonds stimuleert dat bedrijven maatregelen nemen om hun eigen energiegebruik te beperken. Zie voor meer informatie:

www.zeeuwsklimaatfonds.nl