Wat is er nou leuk aan raadslid zijn?

Wie kan dat beter vertellen dan een raadslid? Leny van den Heuvel schreef onderstaand stuk voor De Faam. Laat je inspireren door Leny, en bedenk hoe je invloed uit kunt oefenen als raadslid of fractievolger!

Met regelmaat word mij gevraagd wat er nou zo leuk aan is om raadslid te zijn.

Je bent gekozen als volksvertegenwoordiger en dat zul je moeten waar maken. Daar heb je uiteraard ook andere fracties voor nodig. Door samen te werken kun je meer bereiken.

Dat is nou een van de leuke dingen aan het raadslidmaatschap, samenwerken, lobbyen en met elkaar, ieder met zijn eigen politieke kleur, iets voor elkaar proberen te krijgen.

Een voorbeeld van samenwerken is het onderzoek naar de communicatie tussen burgers en gemeente. Er bereikten ons verschillende klachten van burgers. Op initiatief van GroenLinks en de Christen Unie is er nader onderzoek gekomen. Bijna alle fracties in de gemeente hebben hieraan meegewerkt.

De resultaten hiervan hebben ertoe geleid dat een raadsvoorstel werd ingediend om te komen tot een cultuuromslag, die de communicatie met burgers moet verbeteren.

Een ander voorbeeld was het optreden van de raad t.a.v. de ontwikkelingen bij Orionis.

Veel is gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur van Orionis (wethouders van de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg) en dat maakt een optreden van de raad vaak moeilijk. Op initiatief van GroenLinks zijn een aantal fracties samen gaan werken om meer sturing vanuit de raad op de Orionis te krijgen.   

De samenwerking heeft in ieder geval wel opgeleverd dat we als fracties samen optrekken. Als raadslid blijf ik het op de voet volgen en waar mogelijk zal ik mijn invloed aanwenden om de zaken voor de medewerkers en klanten van Orionis te verbeteren.

GroenLinks is steeds heel alert geweest rondom de bouw van het theater. Mede op initiatief van GroenLinks is er een raadsonderzoek gestart over de overdracht exploitatie Stadsschouwburg. De conclusies van dit rapport worden volgende week in de raadsvergadering besproken.

Een gemeente zit eigenlijk ingewikkeld in elkaar, waardoor je niet zomaar iets kan veranderen. Je hebt altijd elkaar nodig om een meerderheid te halen. Samenwerken dus!

De fractie van GroenLinks wil graag na de verkiezingen op 19 maart 2014 blijven samenwerken in de raad. Aan u de keus!

 

Leny van den Heuvel

lvdheuvel65@gmal.com