Vreemde gang van zaken rondom ZEP terrein.

In 2005 komen de gemeente Middelburg en TCN overeen dat TCN in de wijk Mortiere het zogenaamde ZEP mag ontwikkelen. ZEP staat voor Zeeuws Evenementen Podium. Het gaat hierbij om bedrijvigheid die gerelateerd is aan leisure. Inmiddels was een sportjournalist op zoek naar een locatie voor de ontwikkeling van een voetbalmuseum.

ZEP en het voetbalmuseum sloten aardig op elkaar aan. In 2008  is het zover en de grond voor de bouw kan geleverd worden.  Voorafgaand aan die oplevering gonst het van de geruchten dat de komst van het voetbal museum wel eens niet door kan gaan. De journalisten geven aan dat in Brabant een gemeente is gevonden die zeer bereid het voetbal museum een plaats te geven.  Onder druk van deze mededelingen komt er een overeenkomst tot stand waarbij TCN een bedrag van € 400.000 als lening moet overmaken naar de Stichting Voetbal Totaal.  € 200.000 daarvan wordt kwijtgescholden bij de oplevering van het voetbalmuseum en de andere € 200.000 wordt kwijtgescholden als gemeente Middelburg zich inspant om TCN een nieuw project te bezorgen op  het gebied van leisure activiteiten.  De gemeente Middelburg doet daarbij ook een duit in het zakje door uitstel van betaling te geven voor een bedrag van  € 1.000.000. TCN heeft daar een forse bouwrente voordeel.

Het is inmiddels 2010.  Het college meldt in november dat zij die inspanningsverplichting heeft afgekocht voor een bedrag van € 200.000, later wordt gemeld dat er geen verplichtingen bestaan tegen over TCN en weer later wordt gemeld dat het ZEP een investeringsimpuls verdient die te waarderen is op € 200.000.  Volgens het college is er geen relatie met de “lening” aan het voetbalmuseum.  Het college van B en W heeft in deze kwestie wel heel veel zitten draaikonten. Kwam het door de onervarenheid van wethouder Aalberts? Waarschijnlijk niet want hij draait op de achtergrond ook al weer een poosje mee en bovendien heeft hij toch zijn adviseurs. Voor GroenLinks bleef er weinig anders over dan te concluderen dat een krom verhaal recht gepraat moest worden.  We geven € 200.000 aan TCN die dat in het ZEP moet stoppen. Wat we daar voor terug krijgen blijft schimmig.  Redenen genoeg voor GroenLinks om het tegen het raadsvoorstel te stemmen en de motie van treurnis waarin uitgesproken wordt dat deze gang van zaken echt niet kan te ondersteunen.  Zoals te verwachten sloten de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en LPM de rijen en stemden tegen de motie van treurnis.  De kwestie met deze € 200.000 is eigenlijk nog niet opgelost. Er blijven toch nog veel leden van de raad met een gevoel zitten dat de waarheid niet boven tafel is gekomen. Allicht wordt dit vervolgd.

 

zie ook: http://www.pzc.nl/regio/walcheren/7795729/ZEPimpuls-verdeelt-gemeenteraad.ece