Vragen aan college B&W over onveilige fietspaden

Naar aanleiding van de eerste meldingen werd het college gevraagd wat aan de onveilige situatie op de rotonde bij Arnestein te doen. Inmiddels is de verlichting aangepast.

Aan het college van Burgemeester en wethouders

van de gemeente Middelburg

 

 

Geacht college,

Via ons meldpunt onveilige fietspaden komen reacties over plaatsen waar fietsers zicht niet veilig in het verkeer voelen.

Het meldpunt zal nog geruime tijd openblijven maar wij willen u nu alvast op de hoogte brengen van een punt dat bij ons gemeld is. Het gaat daarbij om de rotonde die vanaf de Torenweg toegang geeft tot Arnestein . Fietsers ervaren deze als zeer gevaarlijk. Meldingen zijn er van bijna ongelukken. Ook het verlichtingsniveau laat ter plaatse veel te wensen over. Wij gaan er van uit dat het hierbij gaat om een tijdelijke situatie die uiteindelijk verbeterd zal worden. Toch dienen ook tijdelijke situaties veilig te zijn. Wij verzoeken u dan ook een eventueel in overleg met Rijkswaterstaat de situatie ter plekke te verbeteren zodat ook fietsers met een veilig gevoel naar hun werk in Arnestein kunnen.

 

Hoogachtend

 

GroenLinks Middelburg