Vorming college B en W Middelburg

De fractie van GroenLinks feliciteert de VVD met het binnenhalen van een plaats in het college van B en W.

Zoals bekend, was GroenLinks ook in de race voor een plaats binnen het college van B en W.

In het gesprek met de informateur is uitgebreid ingegaan op diverse onderwerpen zoals de kwaliteitsatlas, sociale zaken, bezuinigingen en klimaatbeleid. Het leek er op dat de partijen zich in deze onderwerpen zouden kunnen vinden. Het struikelblok vormde de locatie van het theater. GroenLinks is van mening dat de combinatie stadspark en theater niet te verenigen is. GroenLinks bracht in dat er een heroriëntatie op het concept en daarmee op de locatie van het theater diende plaats te vinden. Helaas gaven CDA, PvdA en LPM geen enkele opening naar een verder gesprek hierover. GroenLinks wilde eveneens geen water bij de wijn doen.

 

CDA, PvdA en LPM hebben gekozen voor de gemakkelijkste weg en de VVD als laatste coalitiepartner omarmd.

 

Met haar advies laat de  informateur een groot deel van de Middelburgse kiezers in de kou staan. Juist het stemgedrag van de bewoners van de binnenstad is vooral bepaald door de visie op het stadspark (GroenLinks is daar de grootste partij). Daarnaast kunnen we niet om de peiling van de Roosevelt Academy heen, gehouden bij diverse stembureaus in de stad, waaruit bleek dat 59,5% van de ondervraagde kiezers voor een stadspark is. GroenLinks betreurt het dan ook dat dit niet doorklinkt in het college.

 

GroenLinks zal de komende jaren zich kritisch doch constructief opstellen in de oppositierol. Juist in deze tijd van bezuinigen is behoefte aan een stabiel college, nu de stabiele factor niet in het college zit zal dit van uit de raad moeten komen. GroenLinks zal daar aan bijdragen.

 

Peiling Roosevelt Academy: http://www.roac.nl/roac/_files/news%20stories%20associated%20documents/ExitPollGR2010.pdf

Uitslag GR2010: http://apps.middelburg.nl/internet/uitslagen/gr2010/result.htm