Van Ojik: niet in loondienst, toch recht op scholing, ww en pensioen

GroenLinks-leider Bram van Ojik spreekt zich in het essay 'Kiezen om te Delen' uit voor een moderne, brede verzorgingsstaat. Van Ojik: “De participatiemaatschappij van dit kabinet heeft niets te bieden aan mensen die moeilijker meekomen en tijdelijk of permanent niet kunnen werken.” Van Ojik overhandigde zijn essay gisteren aan CNV-voorzitter Jaap Smit.

De huidige verzorgingsstaat is niet het resultaat van een doordachte ideologie of visie, maar van bezuiniging op bezuiniging. Bovendien sluit de verzorgingsstaat niet langer aan bij fundamentele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vrouwen zijn veel meer gaan werken. Het aantal zelfstandigen en flexwerkers is exponentieel gegroeid.

Van Ojik:

Oude rechten bieden onvoldoende zekerheden voor mensen zonder vast contract, zij hebben behoefte aan nieuwe zekerheden. De steeds groter wordende groep van zzp-ers en flexwerkers dreigt rechteloos te worden.

De GroenLinks-voorman beschrijft in zijn essay hoe een werkende verzorgingsstaat er volgens hem uit ziet. Centraal staat het streven om iedereen sociale bescherming te bieden, ongeacht de contractvorm waaronder iemand werkt. Zo stelt Van Ojik voor dat het vangnet voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid gekoppeld is aan de persoon en niet aan het contract met de werkgever. Van Ojik pleit ook voor een persoonlijk opleidingsbudget voor iedereen. En voor meer vrijheid om te kiezen tussen korter werken of een hoger pensioen. Op korte termijn heeft de aanpak van de grote werkloosheid hoogste prioriteit. Van Ojik hekelt de politiek die de verantwoordelijkheid voor de enorme werkloosheid en de kwaliteit van de publieke sector van zich afschuift. Hij pleit voor 'Asscherbanen', overheidsbanen voor mensen die met moeite aan de slag komen.

Als ik de VVD mag geloven, hebben mensen die werken in de publieke sector geen echte banen. Dat is echt onzin. Waarom is de baan van een conciërge minder echt dan die van een beveiliger? Juist díe banen vergroten de werkgelegenheid én de kwaliteit van samen leven.

'Kiezen om te Delen' is het resultaat van vele gesprekken die van Ojik de afgelopen maanden met deskundigen uit de praktijk, wetenschappers en GroenLinksers in het hele land voerde