Twaalf gemeenten ontvangen Groene Trui

Twaalf gemeenten hebben van de Provinciale Milieufederaties een Groene Trui
gekregen vanwege hun ambities op het gebied van klimaat. De milieufederaties
hebben de nieuwe college-akkoorden van vrijwel alle gemeenten gescand. Per
provincie kwam de gemeente met de meeste (nieuwe) ambities inzake klimaatverandering
in aanmerking voor de Groene Trui.

Het groene peleton dat aldus door de milieufederaties is samengesteld bestaat uit de gemeenten:

Delfzijl (Groningen)

Leeuwarden (Friesland)

Assen (Drenthe)

Enschede (Overijssel)

Nijmegen (Gelderland)

Utrecht (Utrecht)

Noordoostpolder (Flevoland)

Texel (Noord-Holland)

Delft (Zuid-Holland)

Middelburg (Zeeland)

's-Hertogenbosch (Noord-Brabant)

Horst aan de Maas (Limburg)

Gemeenten waar nog geen nieuw bestuursakkoord ligt zijn niet in de beoordeling

betrokken.

De Milieufederaties hebben bij hun beoordeling onder andere gekeken naar plannen

van gemeenten om hun eigen organisatie en de gemeente als geheel klimaatneutraal

te maken. Verder zijn de ambities op het gebied van energiezuinige bouw (woningen,

kantoren en bedrijven) onderzocht en is bekeken of gemeenten concrete plannen

hebben voor duurzame mobiliteit en bedrijvigheid, het gebruik van (grootschalige)

duurzame energie en monitoring van het beleid. Gemeenten die extra geld vrijmaken

voor klimaat- en energiebeleid konden extra punten scoren.

Klimaatkaravaan

De twaalf Groene Truien werden uitgereikt tijdens de slotbijeenkomst van de

Klimaatkaravaan, op 24 juni jl in de Arena in Amsterdam. Laura Sanctacreu (Nationale

Postcodeloterij) en Tim Doornewaard (Klimaatkanjer van Noord-Holland)

overhandigden de truien aan de gemeenten. Hiermee willen de Provinciale

Milieufederaties gemeentelijk klimaatbeleid een stimulans geven.