Trekdijk, Agro Bosbouw en Statiegeldalliantie

Afgelopen maandag heeft onze fractievoorzitter Luc Vandezande opnieuw geprobeerd de besluitvorming rondom de Trekdijk van de agenda te krijgen en over de verkiezingen heen te tillen. Dat is helaas niet gelukt. Wel duidelijk wordt het dat hier rondom de verkiezingen een strijdpunt van komt, vanwege de positie van het grondbedrijf.

Er kwamen uiteraard meer punten aan bod. De onafhankelijk cliëntondersteuner is van de agenda gehaald omdat de notitie onvoldoende uitgangspunten bood voor onafhankelijkheid. Wij zijn voorstander geweest om dit punt mee te nemen in de onderhandelingen die komen rondom het sociaal domein.

Zoals gezegd, onze Luc heeft een betoog gehouden om de Trekdijk van de agenda af te halen maar dat is niet gelukt. 16 stemmen voor en 13 tegen! Dit wordt de inzet voor de komende verkiezingen! Er zijn meer zaken rondom de gronden in bezit van de Gemeente Middelburg. Voor de motie onderzoeken grondruil met Arnestein hebben 23 voor en 7 raadsleden tegen gestemd. GroenLinks wil dat bij grondruil gezien de positie van het grondbedrijf, eerst voor de Raad duidelijk wordt wat er exact gebeurt voordat ingestemd wordt met grondruil.

Open stukken grond zouden meer groen moeten bevatten, vooral bomen, omdat deze de CO2 afvangen. De motie Agros Bosbouw, ingediend door GroenLinks, PvdA en LPM is door 16 stemmen voor en 13 tegen behaald. Agros Bosbouw wordt opgedragen te inventariseren welke stukken grond van de gemeente geschikt zijn voor aanplant van bomen. 

We zien veel zwerfafval in de steden, we zien op tv ook waar het onder andere terecht komt en wat voor verwoestend effect plastic zwerfafval op ons milieu heeft! Om zwerfafval te verminderen moet er statiegeld geheven worden, ook op kleine verpakkingen. In de ons omringende landen gebeurt dat al. Verschillende instanties sluiten zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie. In een motie hebben een aaltal partijen gevraagd of de Gemeente Middelburg zich kan aansluiten. De motie Statiegeldalliantie is met alle 29 stemmen behaald, algemene stemmen!