Symposium VAN EIGEN KRACHT NAAR SAMENKRACHT met Linda Voortman

Op 1 januari 2015 wordt van de gemeenten (e.a.) verondersteld dat ze klaar zijn voor de overdracht van de jeugdzorg, onderdelen van passend onderwijs, AWBZ naar Wmo en de Participatiewet. Wat wordt in grote lijnen verwacht in bovenstaande transities? Rond dit onderwerp organiseren enkele GroenLinks-fracties in Zeeland een symposium met medewerking van Tweede Kamerlid Linda Voortman. Iedereen die hierbij betrokken is of hierin geïnteresseerd is, kan zich hiervoor aanmelden. Kom ook!

De overdracht van de jeugdzorg, onderdelen van passend onderwijs, AWBZ naar Wmo en de Participatiewet komt eraan. Per 1 januari 2015 moeten de gemeenten er klaar voor zijn.

Weet het kabinet na Prinsjesdag wat ze wil (overdragen) en met welke bezuinigingen? Moeten wij die domeinen stuk voor stuk op de agenda plaatsen, of juist in samenhang? Volgen we daarin de landelijke ideeën, of juist die van andere provincies? Of hebben we in Zeeland te maken met onze eigen specifieke (on)mogelijkheden bij deze transities?

Enkele GroenLinks-fracties in Zeeland organiseren een symposium rond dit onderwerp: VAN EIGEN KRACHT NAAR SAMENKRACHT Bent u betrokken of heeft het uw interesse? Kom dan naar dit symposium [met broodjes] - deelname is gratis!

Zaterdag 2 november 2013, 12:00 - 15:00 uur in Goes

Programma en deelname