Staatsecretaris Teeven slaakt een noodkreet

Er is dringend opvang nodig voor een grote geroep vluchtelingen . Ze komen uit verschrikkelijke oorden zoals Homs of Aleppo in Syrië en zijn blootgesteld aan de gruwelen van een Burgeroorlog. De gruwel van vervolging verkrachting, onthoofdingen
En wat doet Middelburg?

Voor de zomer besliste de. voltallige raad van Middelburg dat het COA asielzoekers kon gaan opvangen in het voormalige bejaardentehuis Swerf Rust. Een groep bewoners ging daartegen in het verweer en het college blies het plan voorlopig af. Naast een groep met bezwaren ontvingen we ook veel  steunbetuigingen voor die opvang.Dat blijkt vandaag ook uit de insprekers

Het college komt nu met een traject dat nog ettelijke maanden zal duren.Dit traject staat haaks op  de hoogdringendheid die blijkt uit de oproep van de Staatssecretaris. Het is goed te luisteren naar je bewoners en de fractie van GroenLinks had graag een open gesprek gevoerd met de andere partijen in deze raad over ecentuele randvoorwaarden. Onze partij maakt zich bijvoorbeeld zorgen over het feit dat waar eerst ongeveer 100 bejaarden verbleven nu ruim 300 vluchtelingen moeten opgevangen worden. Staat de geboden ruimte misschien een humane opvang in de weg?

Maar voorzitter, de nood is aan de man en GroenLinks roept alle partijen en het college op nu de daad bij het woord te voeren en op heel korte termijn een opvang te regelen. Hoewel zorgvuldigheid en burgerparticipatie heel hoog in ons vaandel staan, kunnen we ons als Middelburg niet de tijdsluxe veroorloven om nog enkele maanden te wachten..Het gaat hier immers over de levens van mensen. En dan telt elke seconde!