Sociaal beleid, mensen of stenen?

GroenLinks Middelburg wil een duidelijke keuze maken in het sociaal beleid, dat we moeten bezuinigen en dat de gemeente daarbij minder geld ontvangt van het Rijk, en toch meer taken krijgt, is al een moeilijke opgave voor de Raad. Maar hoe je de bezuinigingen invult kan ook verkeerd uitvallen. Leny van den Heuvel, raadslid voor GroenLinks in Middelburg schreef in de Faam.

Sinds september 2011 zit ik voor GroenLinks in de raad en zal ik mij sterk maken voor alles wat kwetsbaar is. Vanuit het Rijk wordt fors bezuinigd op o.a. de sociale uitkeringen en budgetten om mensen naar werk te begeleiden.  Om deze reden moest Orionis Walcheren haar beleidsplan bijstellen. GroenLinks heeft tijdens de raadsvergadering een oproep gedaan keuzes te maken.  Een van die keuzes zou kunnen zijn om uit de eigen begroting financiële middelen te halen om de meest kansarme (WSWers en cliënten die een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben) kansen te bieden en niet het “kind van de rekening” te laten worden van het onacceptabele beleid wat deze rechtse regering de gemeentes oplegt. Helaas we kregen alleen de partij van Duurzaam Rood achter ons voorstel. De andere partijen vonden het een landelijk besluit waar we niet omheen kunnen. Hoe is het mogelijk dat een meerderheid van de raad nog steeds kiest voor een theater van 32 miljoen terwijl de bezuinigingen vanuit de regering je om de oren slaan. Je zal maar met een arbeidshandicap geboren zijn en jarenlang gedwongen worden om op een houtje te bijten, terwijl het kennelijk elders niet op kan. Onbegrijpelijk!!!Een andere motie was het kindpardon. Een landelijke actie van GroenLinks om kinderen die al jaren in onzekerheid verkeren eindelijk een verblijfsvergunning te geven. In veel gemeentes wordt die actie middels het aannemen van moties ondersteunt maar niet in Middelburg.Nu vraag ik mij toch in alle redelijkheid af, hoe sociaal is de Middelburgse raad. Blijven we ons verschuilen achter de landelijke bezuinigingen die opgelegd worden of hebben we zelf ook nog een mening en verantwoordelijkheid naar onze burgers. GroenLinks kiest voor mensen en niet voor stenen. GroenLinks kiest voor een sociaal beleid. We zullen hier aandacht voor blijven vragen, desnoods als roepende in een woestijn. Leny van den HeuvelRaadslid GroenLinkslvdheuvel@zeelandnet.nl