Schriftelijke vragen n.a.v. "Sluit de deuren"

Een open winkeldeur in de winter verslindt energie, zeker als daar ook nog eens een hete luchtblazer achter hangt. Het kost de ondernemer onnodig veel geld, het personeel heeft vaak last van de kou en kritische klanten ergeren zich aan de verkwisting van energie, zo schreef Luc Vandezande eerder op de website. Omdat Middelburg ambitieuze doelstellingen heeft voor een duurzaam energiebeleid stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over de open winkeldeuren.

Datum: 7 februari 2013Aan de voorzitter van de raad.Onderwerp:  Openstaande winkeldeuren in de binnenstad van Middelburg.Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:1.    Is college met ons van mening dat het laten open staan van deuren in de winter een enorme verspilling van energie betekent en niet past bij een stad die streeft naar duurzaamheid?2.    Welke acties meent het college te moeten nemen om de ondernemers van Middelburg te overhalen hun deuren in de winter dicht te houden? 3.    Is het college bereid om in samenspraak met de VOM voor komende winter een gerichte campagne te organiseren, die er toe strekt dan de bezoekers van de stand het normaal gaan vinden om een deur open te doen als men een winkel binnengaat?Toelichting:De  fractie van GroenLinks heeft geconstateerd dat tijdens de afgelopen dagen van vorst en sneeuw de meeste ondernemers in de binnenstad van Middelburg hun winkeldeuren open staan hebben.Dat betekent volgens GroenLinks een enorme energieverspilling alsook een verspilling van geld voor de ondernemers.Daarnaast constateert de fractie van GroenLinks dat dit college grote ambities heeft als het gaat om een duurzaam Middelburg en onze stad op termijn zelfs wil brengen naar een energieneutrale status.Voor GroenLinks: Luc Vandezande