School De Uilenburch bedreigd met sluiting

De PZC maakte melding van de dreigende sluiting van de openbare basisschool de Uilenburch per augustus a.s. Ouders met kinderen op deze school zijn op 18 april j.l. door het schoolbestuur op de hoogte gesteld. De reden van de nakende sluiting is het plotseling snel teruglopende leerlingaantal. GroenLinks Middelburg doet een oproep aan het college om zo spoedig mogelijk in overleg met het schoolbestuur te treden en in beeld te brengen wat nodig is om de school (voorlopig) in stand te houden. Gevraagd wordt daarbij snel te handelen, zodat ouders op korte termijn duidelijkheid krijgen of hun zoon of dochter deze school kan blijven bezoeken. Te lang wachten, tot de gemeenteraad weer bijeen komt, kan betekenen dat het te laat is, omdat dan ouders hun kind mogelijk al bij een andere school hebben aangemeld. Zie hieronder de oproep aan het college van B &W en de gemeenteraad.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,Aan collega-raadsleden, In de krant hebben wij gelezen dat de openbare basisschool de Uilenburch wordt bedreigd met sluiting per augustus a.s. Ouders met kinderen op deze school zijn op 18 april j.l. door het schoolbestuur op de hoogte gesteld. De reden van de nakende sluiting is het plotseling snel teruglopende leerlingaantal. Dit komt mede door de grootschalige renovatie in Nieuw Middelburg. Voorafgaand aan de renovatie moeten mensen hun huis uit en verhuizen naar een andere wijk. Ze nemen natuurlijk hun kinderen mee en die gaan dan naar een andere school. Als de huizen weer klaar zijn komen er andere mensen voor terug en die hebben niet altijd (al) kinderen in de schoolleeftijd. Bovendien is er tijdens het gehele renovatieproces altijd een leegstand (nl. de huizen waar aan gewerkt wordt). Het broodnodige opknappen van Nieuw Middelbrug leidt er dus toe dat de buurtschool ten onder dreigt te gaan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest. Door de ingewikkelde bekostigingsstructuur in het basisonderwijs is het blijkbaar niet mogelijk om rekening te houden met dergelijke tijdelijke effecten. Dit zou betekenen dat de enige openbare basisschool uit het centrum van Middelburg zou verdwijnen en een eenmaal verdwenen komt dit nooit meer terug. Kinderen moeten dan naar de ABS, Acaciahof of naar een andere wijk. Door de ouders is geschokt gereageerd. Niet in de laatste plaats omdat er zo laat iets bekend wordt. Over twee maanden is het al zomervakantie en iedereen wil snel zekerheid over waar hun kinderen vanaf augustus naar school moeten. Daarnaast speelt dat vrijwel iedereen voor de Uilenburch gekozen heeft vanwege de kleinschaligheid. Dat is een bijzondere kwaliteit waarvoor steeds minder plek is in onze maatschappij (dat blijkt nu ook weer). Het bevoegd gezag in deze is het schoolbestuur, echter hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor de gemeente(raad). Een soortgelijke -hoewel niet geheel vergelijkbaar- situatie deed zich voor  in Nieuw-en St. Joosland. Wij hebben jarenlang de “Lonneboot” financieel ondersteunt. Naar de mening van de fractie van GroenLinks is het op zijn plaats om in deze situatie ook onze verantwoordelijkheid te nemen. De (financiële) ondersteuning zou in eerste aanleg een tijdelijk karakter kunnen hebben en zou in ieder geval moeten duren tot de Wijk Nieuw-Middelburg opnieuw is “gesetteld”. Oproep aan het college;Ga zo spoedig mogelijk in overleg met het schoolbestuur en breng in beeld wat nodig is om de school (voorlopig) in stand te houden. Handel daarbij snel, zodat ouders op korte termijn duidelijkheid krijgen of hun zoon of dochter deze school kan blijven bezoeken. Wacht niet tot de gemeenteraad weer bijeen komt want dan zal het te laat zijn, omdat dan ouders hun kind mogelijk al bij een andere school hebben aangemeld. Oproep aan de gemeenteraadCollega-raadsleden ondersteun deze oproep en geef daarmee het college richting. Namens GroenLinks Adrie van ‘t WesteindeLeny van den Heuvel

Zie ook het artikel in de PZC en op Onroep Zeeland:

http://www.pzc.nl/regio/walcheren/10880620/Onrust-over-toekomst-Middelbu...

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2012-04-18/117948/ouders-ongerust-ove...