Raadsvergadering Middelburg 14 en 15 maart

De raadsvergadering van de gemeente Middelburg besloeg twee avonden, maandag 14 en dinsdag 15 maart. GroenLinks diende een motie van Wantrouwen in bij monde van fractievoorzitter Luc Vandezande op 14 maart tegen wethouder Aalberts, op 15 maart sprak raadslid Leny van den Heuvel over enkele punten op de agenda. Van beide de onderstaande teksten. 

Raadsvergadering 14 maart

Motie van wantrouwen

Voorzitter, Tijdens de commissie Ruimte twee weken geleden vertelde Wim Kant van het CDA ons dat hij uitging van vertrouwen in het college. En daar gaat het op dit moment over, voorzitter, over “ Vertrouwen”. Natuurlijk is het goed om positief te zijn en uit te gaan van “ Vertrouwen”. Maar betekent vertrouwen ook “ blind vertrouwen” en “onvoorwaardelijk vertrouwen”?

Voor GroenLinks duidelijk niet!. Vertrouwen moet zich bewijzen in woord, maar nog veel meer in daad! En als dat vertrouwen zich keer op keer niet bewijst dan moet dat vertrouwen ook opgezegd kunnen worden. Het is niet alleen de taak van de raad om deze stad mee te besturen, maar ook om in naam van onze inwoners het bestuur van deze stad kritisch in de gaten te houden en op te treden wanneer dit nodig is. Voorzitter, de fractie van GroenLinks is al heel lang kritisch over het optreden van collegeleden in dit dossier. En nu is er een rapport van de Rekenkamer dat voor ons de deur dicht doet. Het achterhouden van informatie, het niet uitvoeren van aanbevelingen van de raad en een optimisme dat grenst aan het absurde, maken het voor ons duidelijk dat de wethouders die politieke verantwoordelijkheid dragen voor dit dossier ons nog verder in het moeras zullen trekken en uiteindelijk de gemeente middelburg met een flinke financiële kater zullen achterlaten.

Voorzitter, ik heb ook nog een boodschap voor de raadsleden van de coalitie partijen. Natuurlijk kunnen jullie je ervan afmaken door straks allen de handen op te steken tegen deze motie. Dan wordt de motie afgewezen met 17 tegen 12 stemmen. Daarmee zullen de wethouders gered worden. En wij van de oppositie rekenen er ook niet op dat jullie deze motie zullen steunen. Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet weg. De feiten blijven wat ze zijn en de dreiging van een fiasco blijft levensgroot. En de vraag die ik hier aan elk raadslid van de coalitie wil stellen, en dat is een retorische vraag voorzitter, ik hoef daar geen antwoord op, dat is de volgende voorzitter

Heeft U er vertrouwen in dat deze wethouders diegenen zijn die dit dossier tot een goed einde kunnen brengen?

Ons standpunt is duidelijk voorzitter, wij zeggen dit vertrouwen op.

Luc Vandezande, fractievoorzitter.

Raadsvergadering 15 maart

18. Onkruidbestrijding

Onze fractie heeft al eerder bezwaren gemaakt tegen het bestrijden van onkruid met chemische middelen. Goed dat hier nu landelijk beleid op gemaakt wordt. Wij vinden dat we dit jaar moeten gebruiken om te bestrijden met middelen die we nu hebben. Dat we genoegen moeten nemen met groene straten mits dit geen gevaarlijke situaties oplevert. We mogen best laten zien dat chemische middelen voor Middelburg tot het verleden behoort.

19. Boom Tympaanplein

Onze fractie is erg geschrokken van de vernielzucht die men op de Kastanjeboom gepleegd heeft. Hoe heeft dit kunnen gebeuren terwijl alles afgesloten was. Terecht vinden wij dus ook dat de verantwoordelijkheid bij de uitbaters moet komen. Zij waren immers verantwoordelijk omdat de boom binnen de terrasafscheiding stond. Laat de politie hun werk doen maar wij als gemeente kunnen ook onze verantwoordelijkheid nemen in deze.

22. Fruit- en notenbomen

Bijzonder dat juist de CU met een motie over bomen komt. Onze fractie ziet dit dan ook als een goedmakertje voor de eerder gekapte bomen op de Loskade waar de CU voorstander van was. Trouwens voor wie het nog niet wist: In de volksmond wordt de Loskade tegenwoordig Total Loskade genoemd! Dit terzijde.

Kortom, bomen zijn voor ons erg belangrijk en eerder hebben wij al eens geluiden gehoord van inwoners dat men graag fruitbomen zou zien in onze stad. Bijvoorbeeld appelbomen in de wijk Klarenbeek.Wellicht kunnen we beginnen met fruitbomen planten in de nieuw op te zetten wijk Rittenburg en  het nieuw in te richten Sprenckpark. Plekken waar mensen wandelen bijv. Molenwaterpark, bolwerken etc. Plekken genoeg waar fruit- en notenbomen geplaatst kunnen worden. Het is uiteraard niet raadzaam om deze op parkeerplaatsen en langs wegen te plaatsen. Dan wordt er weer geklaagd over vallend fruit en dan gaan we weer kappen en dat willen we niet.

24. Financiële tegemoetkoming Voedselbank Walcheren

Helaas zijn er in Nederland nog steeds voedselbanken nodig. Steeds meer wordt hier een beroep op gedaan. Het kan dus niet zo zijn dat deze voedselbanken noodgedwongen moeten bezuinigen. Er zijn financiële middelen over vanuit het armoedebeleid dus het is logisch dat het college gaat kijken hoe zij de voedselbank tegemoet kan komen.  

Leny van den Heuvel, raadslid