Raadsvergadering 5 maart 2018

De laatste raadsvergadering met de oude raad. Op 21 maart zijn er verkiezingen en daarna wordt de samenstelling anders. Een aantal raadsleden hebben al besloten om na de verkiezingen niet terug te keren. Na de verkiezingen weten we hoe de zetelverdeling er uit gaat zien.

Deze laatste raad had een flinke agenda en niet alles hebben we kunnen afwerken. De laatste 6 moties zijn dus doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering, na de verkiezingen.

Een aantal belangrijkste agendapunten zal ik hier in het kort zal bespreken.

Een motie was doorgeschoven van de vorige vergadering en werd dus als eerste behandeld. De motie riep het college op een gebaar van solidariteit door te geven aan de Provincie Groningen en voor Middelburg vanaf 2019 alle nieuwbouwplannen met een gasaansluiting niet meer toe te staan. De meerderheid van de raadsleden was voor de motie.

De regionale commissie Walcherse zaken is met een grote meerderheid aangenomen. Deze regionale commissie gaat zaken op het gebied sociale zaken (Porthos, Orionis, Jeugdzorg en participatie) met de andere raadsleden van Vlissingen en Veere voorbespreken zodat het op de agenda van de verschillende raden wordt gezet. De drie gemeenteraden zullen dit na een bepaalde tijd evalueren.

Verrommeling van de binnenstad was een raadsstuk waarin werd gesteld om de rommel ook op te laten ruimen op zondag. Dit raadsvoorstel kreeg een grote meerderheid van de raad.

Alle raadsleden waren voor het project “snel en beter naar nul op de meter”. Een subsidieverordening van de Provincie Zeeland, Provincie Noord Brabant, Op Zuid een innovatieprogramma Zuid Nederland, Europese Unie en de gemeente Middelburg. Daarmee hebben alle raadsleden aangegeven hier voorstander van te zijn.

Ook het Economisch fonds “Zeeland in stroomversnelling” kreeg de medewerking van het merendeel van de raad. Het betreft hier een verzoek van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) en de Provincie Zeeland.

De motie Steenbreek die door 6 partijen is ingediend, kreeg brede steun. Deze motie houdt in om ons aan te sluiten bij de Operatie Steenbreek: inwoners en gemeente actief te informeren en te ondersteunen zodat er meer groen in de stad komt en stenen vervangen worden door groen.

Onze fractie was van mening dat moties die nu nog ingediend worden, die de gemeente geld kosten, doorgeschoven moeten worden naar de nieuwe raad en eventueel meegenomen bij de coalitievorming. Daarvoor kwamen een aantal moties aan de orde zoals het zwembad in Arnemuiden en de uitbreiding van het aantal BOA’s. De meerderheid heeft deze moties afgewezen en ging akkoord om dit mee te nemen in de coalitieonderhandelingen.

Voor de fractie van GroenLinks was dit een vergadering waarin veel agendapunten te behandelen waren over duurzaamheid. En daar staat onze partij natuurlijk voor!

Als u de raadsvergadering wilt beluisteren dan kan dat via de gemeente Middelburg. De vergadering bijwonen kan natuurlijk ook!

Leny van den Heuvel, lijsttrekker