Raadsvergadering 19 december 2016

De laatste raadsvergadering van 2016 is inmiddels weer achter de rug. Het was een zeer lange agenda en halverwege de vergadering hebben we een keuze moeten maken welke agendapunten nog behandeld zouden worden en welke doorgeschoven konden worden.

Het interpellatieverzoek van de SP over de VRZ is gehonoreerd en verschoven naar januari volgend jaar.

Dat de VRZ de raad blijft bezighouden bleek maar weer eens door het amendement van de LPM, D66 en SP die de geheimhouding m.b.t. de VRZ niet bekrachtigd wilden zien. Dit amendement heeft het niet gehaald. De GL fractie was overigens voor!

Aan het einde heeft de bijna voltallige raad een motie ingediend waarin het verzoek de VRZ met klem op te roepen de stukken openbaar te maken.

De motie van GL: “overlast houtkachels en aanpassing APV” heeft het gehaald met 20 stemmen voor en 9 tegen.

Evenals GL was het merendeel van de raad voor het behoud van het crematorium in eigen beheer van de gemeente Middelburg.

Er was een korte discussie of het amendement van de SP over verhoging van toeristenbelasting te verhogen ten gunste van de tarieven voor de inwoners van Middelburg. Deze motie heeft het niet gehaald.

Een belangrijk agendapunt was de behandeling van FTE uitbreiding bij Porthos. Er zijn inmiddels drie rapporten gepubliceerd over het functioneren van Porthos. In de laatste commissievergadering is afgesproken dat we in de raad van december alleen de FTE uitbreiding zouden bespreken en in januari uitgebreid zullen ingaan op de verschillende rapporten. Onze fractie heeft veel opmerkingen bij de beoordeling van Porthos zoals verwoord in de drie rapporten waar onder een van de rekenkamer. Onze fractie is schoorvoetend akkoord gegaan met de uitbreiding van FTE’s voor een jaar en niet twee zoals het CDA voorstelde. Deze motie heeft het ook niet gehaald evenals de motie van de SP niet.

De motie van GL verkoop landbouwgrond heeft het helaas niet gehaald.

Als laatste kwam nog aan de orde de motie van de LPM en SP over het behoud van de bomen aan het Parelplein. GL heeft deze motie gesteund omdat wij sowieso tegen onnodig kappen en/of verplaatsen van bomen zijn.

De andere agendapunten zijn verschoven naar de raadsvergadering van januari.

Tot slot wenste de heer Piet Kraan, als nestor van de raad, de aanwezigen fijne feestdagen en een goed 2017!