Raadsvergadering 16 april 2018

Afgelopen maandag was de eerste inhoudelijke vergadering van de nieuwe Raad, eerder was er wel een informatievergadering over de coaltievorming, nu gingen de raadsleden zich buigen over de raadstukken, waaronder een amendement van Marianne Golsteijn en een aantal moties.

Door burgemeester Harald Bergman werd Marianne Golsteijn geïnstalleerd als raadslid en daarmee waren alle 29 raadsleden geïnstalleerd. Voor GroenLinks was daarmee de fractie compleet. Met veel gedrevenheid gaan zij de komende vier jaar aan het werk om de stad te veranderen. Verandering begint hier!

Als nieuw raadslid kreeg Marianne het eerste dossier al voorgeschoteld over het delegatiebesluit. Daarin heeft ze na een schorsing de motie omgezet in een amendement met als doel de bevoegdheid bij de raad te laten als het gaat om het wijzigen van de grens bebouwde kom inzake de wet natuurbescherming.

Het geamendeerde raadsvoorstel werd met 19 stemmen aangenomen!

Verder kwamen er een aantal moties aan de orde die de vorige raadsvergadering waren blijven liggen.

De dienstregeling servicebus heeft het niet gehaald omdat de raad van mening was dat de wethouder hier al mee aan de slag is gegaan. De motie die GroenLinks mede heeft ingediend werd dan ook gezien als een steuntje in de rug.

De motie Kinderpardon van GroenLinks werd door 23 raadsleden gesteund en aangenomen.

De motie volwaardig minimumloon voor mensen met een beperking, waarbij GroenLinks mede indiener was, heeft het niet gehaald. De meerderheid in de raad was van mening dat dit een zaak is van de regering.

De motie klanttevredenheidonderzoek Orionis, waar GroenLinks mede indiener van was, is met de volledige meerderheid in de raad aangenomen.