Luc Vandezande overhandigt petitie Trekdijk aan Saskia Szarafinski
Luc Vandezande overhandigt petitie Trekdijk aan Saskia Szarafinski

Overhandiging petitie Trekdijk

Op vrijdagmorgen 11 april heeft Luc Vandezande, fractievoorzitter van GroenLinks Middelburg, een petitie overhandigd aan Saskia Szarafinski, de formateur van een nieuw college van burgermeester en wethouders. Bij deze overhandiging deed hij een oproep aan de formateur om geen nieuw bedrijventerrein aan de Trekdijk te ontwikkelen.

Op vrijdagmorgen 11 april heeft Luc Vandezande, fractievoorzitter van GroenLinks Middelburg, een petitie overhandigd aan Saskia Szarafinski, de formateur van een nieuw college van burgermeester en wethouders. Bij deze overhandiging deed hij een oproep aan de formateur om geen nieuw bedrijventerrein aan de Trekdijk te ontwikkelen.

Oproep aan de formateur

In de aanloop naar de verkiezingen heeft GroenLinks onderzocht wat het draagvlak bij de inwoners van Nieuw- en St.Joosland is voor een bedrijventerrein nabij de Trekdijk.  Aan de inwoners van Nieuw-en St.Joosland is gevraagd een petitie te ondertekenen. De de overgrote meerderheid van de mensen die GroenLinks  thuis aantrof ondertekenden de petitie. In ruim 3 uur tijd zetten 194 hun handtekening onder de petitie.

Bij de inwoners van Nieuw en St Joosland ontbreekt het dus aan enig draagvlak om een bedrijventerrein aan de trekdijk te ontwikkelen.

De fractie van GroenLinks doet dan ook een oproep aan de formateur van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders om zodanige afspraken met de partijen te maken dat eerst gewerkt wordt aan een gezamenlijke Walcherse Bedrijventerreinvisie, gebruik te maken van bestaande bedrijventerreinen voor nieuw te vestigen bedrijven en af te zien van een bedrijventerrein aan de Trekdijk.