Onze Boodschap voor 2019

Vanavond, op maandag 12 november, gaf onze fractievoorzitter Leny van den Heuvel reactie op de programmabegroting van 2019. We besteden vooral aandacht aan duurzaamheid en het sociaal domein, maar ook de verschillende inwoners wiens belangen moeten verdedigen. Lees hieronder verder!

We staat alweer bijna aan het begin van een beslissend jaar. In 2019 zullen grote dossiers aan bod komen: woningbouw en het sociaal domein, de omgevingswet en de milieuvisie. Terwijl we met dit alles bezig zijn, zullen we altijd het geld in de gaten moeten houden: zonder een sluitende begroting komen we niet uit onze financiële problemen. Maar mensen, niet cijfers, moeten leidend zijn in het beleid van de gemeente. Het is in deze balans, van mensen tegenover cijfers, dat GroenLinks tekortkomingen ziet in de programmabegroting van 2019. We missen de daadkracht om Middelburg en haar inwoners werkelijk naar een betere positie te brengen.

Maar mensen, niet cijfers, moeten leidend zijn in het beleid van de gemeente.

Als gemeente zitten we in een situatie waar moeilijke financiële keuzes gemaakt moeten worden. Dat erkennen we, sterker nog, daar hebben we alle begrip voor. Maar dit betekent niet dat we ons altijd kunnen aansluiten bij de keuzes die ons gepresenteerd worden. We missen in de programmabegroting het geld voor groen, voor verduurzaming, voor milieubeheersing. Dat terwijl klimaatverandering wordt gezien als een probleem dat we alleen samen kunnen oplossen. Er zijn makkelijke, relatief goedkope manieren waarop we als gemeente kunnen bijdragen aan een groenere omgeving.

Operatie Steenbreek biedt een perfect handboek om de verstening van tuinen tegen te gaan en zo te zorgen voor een koelere binnenstad met meer biodiversiteit  en een effectievere waterhuishouding. Datzelfde geldt voor het behoud van bomen. In onze gemeente wordt een jonge boom gezien als een goede vervanging voor een oude boom. Daarom dienen we een motie in voor een aanpassing in de APV met betrekking tot het kapbeleid in onze gemeente. Als we weer zorgvuldiger omgaan met bomen, zullen we de effecten daarvan merken in onze leefomgeving.

Maar we willen meer dan alleen vergroening van de gemeente. In 2019 zullen we moeten gaan werken aan een omgevingsvisie, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Graag zien we een gemeente die een voorbeeldrol neemt door haar eigen processen zo duurzaam mogelijk te maken. Ook moeten we ons actiever inzetten voor een autoluwe binnenstad en opties zoals een milieuzone en elektrisch vervoer onderzoeken. In onze doelstelling voor een energie neutrale gemeente moeten we ambitieuzer worden: 2050 duurt nog veel te lang. Laten we elkaar scherp houden en doelen op 2030 voor energieneutraliteit.

We missen in de programmabegroting het geld voor groen, voor verduurzaming, voor milieubeheersing.

Verder wordt er niet genoeg geïnvesteerd in het minimabeleid, maar wordt er wel voorgesteld om structureel een zwembad te ondersteunen terwijl we het geld daarvoor eigenlijk niet hebben. Dit is een moment voor een moeilijke keuze. We zien het ongelooflijke werk wat de inwoners steken in hun zwembad, maar we zitten niet in een positie om zowel het zwembad te redden en mensen die het financieel zwaar hebben te helpen.

We hebben het dan vooral over het sociaal domein. Organisaties zoals Orionis en Porthos leveren essentieel werk voor onze gemeente en onze inwoners, maar er is nog veel verbetering nodig. In het komende jaar gaan grote beslissingen gemaakt worden over de zorg en onze invulling daarvan. GroenLinks ziet graag dat we samen blijven werken op Walchers niveau, maar het functioneren van de organisatie is belangrijker dan de schaal waarop deze werkt. Belangrijk is dat het geld dat in de zorg wordt gestopt, ook werkelijk gaat naar de zorg en niet blijft hangen in de bureaucratie.

 

Ten slotte zijn we ons als GroenLinks niet alleen bewust maar ook dankbaar dat Middelburg een mensenrechtenstad is. Eens in de twee jaar reikt het Roosevelt Instituut hier de Four Freedoms Awards uit, we huisvesten sinds drie jaar voor Shelther City mensenrechtenverdedigers en onze ambtenaren voeren beleid vanuit het uitgangspunt van de rechten van de mens. GroenLinks ziet graag dat we deze reputatie eer aan doen. Onder onze inwoners vallen asielzoekers, die noodgedwongen hun eigen land ontvlucht zijn en hier terecht zijn gekomen. We zien graag dat de gemeente hen actief verwelkomt en helpt met hun integratie in de samenleving, onder andere door assertief hun educatie te ondersteunen. Daarom dienen wij een motie in voor een goed vervoer van kinderen uit het AZC naar school.

Daarnaast verdient ook de LHBT gemeenschap meer van onze aandacht. GroenLinks wil dat de LHBT gemeenschap zichzelf kan zijn in een veilig en tolerant Middelburg.

GroenLinks ziet graag dat we de reputatie van Middelburg als mensenrechtenstad eer aan doen.

Middelburg is van ons allemaal en GroenLinks wil zich dan ook graag inzetten voor al onze inwoners. We kijken ernaar uit om hun belangen te behartigen in de raad en in het komende jaar samen te werken met coalitie en oppositie om Middelburg groener, socialer en opener te maken.