Nog toekomst voor Wijktafels in Middelburg?

Donderdagavond 17 maart bezocht ik de wijktafel van de wijk Mortiere. De vergadering vond plaats in de Espressobar van het ROC op het ZEP terrein te Middelburg. De bediening werd verzorgd door jongeren in opleiding. Wat mij betreft was dat een uitstekende keuze. Het doet een leraar goed als hij ziet hoe jongeren praktische ervaring opdoen voor hun toekomst. Het zag er gezellig uit en de bediening was pico bello. Jongelui, respect hoor!

Maar terug naar de wijktafel. Het doel van de wijktafel is de burgers meer inspraak te geven in de zaken die dagelijks in de wijk spelen en om het contact tussen de bewoners en de politiek te verstevigen. GroenLinks is al lang voorstander van meer burgerparticipatie en inspraak.

In Middelburg zijn er groepen inwoners die zich met hart en ziel inzetten voor hun wijk. In wijkbeheergroepen, verkeerswerkgroepen en allerlei andere burgerinitiatieven zetten ze zich in voor hun gemeenschap. In  tijden van individualisme vind ik dat deze mensen een pluim verdienen.

Maar ik maak me wel zorgen over de doelmatigheid van de wijktafel. Niet omdat ik de contacten tussen burgers en politiek niet belangrijk vind en ook niet omdat ik de inzet van de aanwezigen niet naar waarde kan schatten.

Maar de grote vraag die ik me stel is of de wijktafel het doel bereikt dat men ermee voor de ogen heeft, namelijk de inspraak van de wijkbewoners te vergroten.

Want als je kijkt naar de opkomst bij de wijktafels dan is die toch vaak heel erg mager.

Bij deze  wijktafel van  de Mortiere waren ongeveer 30 mensen aanwezig. Onder hen 12 wijkbewoners, de leden van de wijkbeheergroep en verkeerswerkgroep, de wijkwethouder, drie ambtenaren, twee politieagenten en raadsleden van de verschillende politieke partijen.

Dat doet me toch erg twijfelen aan de zin van een dergelijke vergadering. Die twijfel kan ik het best illustreren met de woorden van een bewoner: “ blijkbaar zitten de mensen hier niet op te wachten”,  en dit ondanks het enthousiasme van de aanwezigen.

Het is wat mij betreft tijd om te herbezinnen over de wijktafels en om naar andere vormen van bewonersparticipatie te zoeken