N57 in het landschap van Walcheren

Het heeft lang geduurd, maar de N57 is onlangs geopend. De aanleg van de N57 is altijd een gevoelig punt voor GroenLinks Middelburg geweest. De N57 is oorzaak van een flinke aanslag op het landschap van Walcheren. Hier stond tegenover dat Middelburg te maken had met een grote verkeersproblematiek o.a. op de Kaaienroute. Niet alleen de geluidsoverlast, te hoge concentraties fijnstof maar zeker ook de verkeersveiligheid op deze route vroegen om een oplossing .

GroenLinks heeft nog wel een poging ondernomen om de weg aan te laten leggen als een 80 km weg, maar helaas hebben we dit niet kunnen bereiken. Ook het burgerinitiatief dat pleitte voor een maximum snelheid van 80 km en raadsbreed werd ondersteund  kon  Rijkswaterstaat niet vermurwen om  haar plan aan te passen.

Bewoners van de Kaaienroute gaven aan dat zij  op de dag van de opening al konden merken dat het verkeer aanzienlijk verminderd was. De weg is, zoals voorspelt, dan ook de oplossing voor de verkeersproblematiek op de Kaaienroute.  Bewoners van de Kaaien ervaren de verminderde verkeersdruk als een verademing.  Deze zomer zullen we kunnen ervaren of de weg ook de oplossing is voor al het toeristisch verkeer. De afsluiting voor autoverkeer van de zeer onveilige Stationsbrug is nu mogelijk en moet wat GroenLinks betreft zo snel mogelijk uitgevoerd worden.  Ook moet voorkomen worden dat er ongewenste verkeersstromen elders in de stad ontstaan.  De Kaaienroute moet zo snel mogelijk onaantrekkelijk voor het doorgaande verkeer gemaakt worden. Ondanks de aanstaande bezuinigen die op ons afkomen vindt GroenLinks, dat we als gemeente snel aan de slag moeten om deze route opnieuw  in te richten en daar een 30 km zone van maken. We moeten ook blijven letten  op verkeersonveilige situaties, zoals de kruising van de Noordweg met de Rooseveltlaan. Maar ook andere punten zoals de weg door Sint Laurens verdienen de aandacht. Deze weg zal opnieuw ingericht moeten worden om te voorkomen dat deze toch nog door het doorgaande verkeer gebruikt blijft worden. Met de aanleg van de N57 zijn we er nog niet,  we moeten blijven kijken of er elders in de stad geen nieuwe problemen ontstaan. Wij roepen dan ook iedereen op om ongewenste verkeersontwikkelingen, die mogelijk ontstaan bij ons te melden!