Molenwater: Onbehoorlijk bestuur

Een ingezonden stuk in de PZC

In de Middelburgse raadsvergadering van 14 december is door de ChristenUnie zeer helder aan de kaak gesteld dat het Middelburgse College van B&W onbehoorlijk handelt ten opzichte van circa 200 bezwaarmakers (zie PZC 15/12). Voor het College zijn die burgers en hun bezwaren namelijk te lastig. Daarom wordt nu middels gedoogbeleid voorbijgegaan aan de wet en de rechten van die bezwaarmakers.

De SP versterkte dit betoog met gefundeerde argumenten.

Echter, coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en SGP, partijen die zeggen voor normen en waarden, democratie en rechtvaardigheid te staan, blijken de beginselen van behoorlijk bestuur niet te zien als democratisch houvast, maar als onwenselijke krachttermen. En juist die partijen staan hun WEThouders toe zich niet aan de wet te houden.

Wat houdt dankzij de coalitiepartijen de controlerende functie van de Middelburgse Raad dan nog in? Bitter weinig!

ChristenUnie, SP, GroenLinks: Bedankt! Jullie houden de democratie in Middelburg tenminste wel hoog!

Marjan van Oyen-de Nooijer