Manifest BorsseleIINee

Namens het comité BorsseleIINee heeft Ton de Nooij (GL Vlissingen) gisteren bijgaand manifest aan gedeputeerde Van Beveren aangeboden. Hem werd de keus tussen een luie oplossing (kernenergie) en een intelligente oplossing (duurzame energie en werkgelegenheid) voorgehouden. In antwoord daarop zij hij iets over een tussenoplossing. Dat laatste haalde de krant.
Willen jullie dit verder verspreiden onder GroenLinksers? Niet iedere GroenLinkser, die gisteren aanwezig was had een bericht ontvangen.
Hartelijke groeten
Ton de Nooij

 

Geachte aandeelhouders,

 

Het Zeeuws comité “Borssele II, Nee” richt zich tot u namens een grote groep verontruste Zeeuwen

Delta is van plan een vergunning aan te vragen voor de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele met een totaal vermogen van bijna 2500 megaWatt.

 

Maar:

 

Een tweede kerncentrale zal slechts in beperkte mate voorzien in de volledige Nederlandse energiebehoefte.

Kernenergie is geen schone energie, hoewel bij de energieopwekking minder CO2-uitstoot plaatsvindt dan bij conventionele energiecentrales, zijn met name de delving en de verwerking tot radioactief uranium zwaar milieuvervuilend.

Het transport van energie zal  zorgen voor landschapsvervuiling door electriciteitsmasten en hoogspanningskabels.

De afvalproblematiek bij kernenergie is niet structureel opgelost, de kosten en veiligheid van radio-actief materiaal zijn voor 100 jaar gewaarborgd binnen COVRA, terwijl het materiaal voor ruim 240.000 jaar gevaarlijk blijft voor mens en natuur. Dat wil zeggen dat de waarborg geldt voor minder dan 0,0005% van de totale radioactieve duur.

 

Omdat:

 

Aandeelhouders kunnen op verschillende plaatsen en momenten invloed uitoefenen op het verdere proces, bijvoorbeeld vandaag op de aandeelhoudersvergadering.

Het dringend gewenst is om juist nu meer tijd, energie en schaars geld te besteden aan de oplossingen, waarover we het eens zijn, namelijk transitie naar duurzame en efficiënte energievoorziening.

Zeeland meer moet inzetten op duurzame energie, zon, wind, water, warmtekrachtkoppeling.

Duurzame energie levert een substantiële bijdrage aan Zeeuwse werkgelegenheid.

Bewuster omgaan met energie een nieuwe kerncentrale overbodig maakt. Op het gebied van energiebesparing is nog veel te winnen, zowel bij burgers als bij bedrijven.

 

Daarom verzoeken wij:

 

Uiteindelijk gaat het om een politieke keuze. Wij vragen daarom aan de aandeelhouders om zich zo goed mogelijk en zo breed mogelijk te informeren.  Want het gaat niet alleen om een keuze tussen verschillende energiebronnen. Het gaat veeleer om een keuze, welke toekomst wij willen voor onszelf en onze kinderen.

Het Zeeuws Comité Borssele 2 Nee vraagt van u als aandeelhouder om in de vergadering van 21 juni het voorstel te doen om de plannen voor een tweede kerncentrale te stoppen

 

Wij verlangen van Delta om zich meer in te zetten op werkelijk duurzame energie. We hebben in Zeeland alles wat daarvoor nodig is; zon, wind, getijden en aardwarmte. En zuinig zijn kunnen we ook.

 

Zeeuws comité “Borssele II, Nee”

www.borssele2nee.eu

borssele2nee@gmail.com

 

De volgende organisaties werken samen in Zeeuws comité “Borssele II, Nee” 

 

·      Socialistische Partij (SP) Zeeland

·      STOP Borssele

·      Stichting Laka

·      WISE Amsterdam

·      Partij voor de Dieren Werkgroep Zeeland

·      GroenLinks Zeeland