Huisvesting uitgenodigde vluchtelingen

Het COA heeft een sleutelrol bij de selectie en training van uitgenodigde vluchtelingen. Uitgenodigde vluchtelingen zijn mensen die vaak al jaren in vluchtelingenkampen leven en niet terug kunnen naar het land van herkomst. Een deel van hen heeft medische problemen of is anderszins kwetsbaar.

In internationaal verband zijn afspraken gemaakt om een bepaald aantal uitgenodigde vluchtelingen naar veilige landen te halen. Nederland neemt van 2008 tot en met 2011 per jaar gemiddeld 500 uitgenodigde vluchtelingen op.

De gemeente Middelburg was vorig jaar ook uitgenodigd een groep van 5 vluchtelingen op te nemen, maar het college van B en W heeft geweigerd. De CDA fractie heeft daarover vragen gesteld, de beantwoording was echter dusdanig dat nu samen met de fractie van GroenLinks een motie is ingediend voor de komende raadsvergadering maandag 30 januari 2012. Inhoudelijk werd door het college geen argumenten aangedragen om deze kwetsbare groep niet op te nemen.

 

zie ook: http://tinyurl.com/822vm2h (artikel PZC)