GroenLinks zegt vertrouwen in college op

Op de raadsvergadering van vanavond werd een motie van wantrouwen ingediend door D66 en GroenLinks. De motie van wantrouwen tegen het gehele college van burgemeester en wethouders van Middelburg, is met een grote meerderheid verworpen.

Aanleiding voor de medeondertekening van de motie voor GroenLinks was de situatie rondom de grondpolitiek en Orionis, maar vooral vanwege de situatie rondom de overdracht van het theater in stadspark Molenwater. 

De motie werd ingediend naar aanleiding van een aantal incidenten rond het theaterdossier waarbij het college de gemeenteraad te laat had geïnformeerd. Wethouder Saskia Szarafinski beloofde aan het begin van de beraadslagingen een cultuuromslag. D66 en GroenLinks hebben hierin geen vertrouwen, ook al is het vorig college voor de overschrijding van de kosten voor de nog te bouwen schouwburg verantwoordelijk.

Zie ook artikelen in de pers:

PZC

Omroep Zeeland