GroenLinks wil overleg met andere partijen over asielzoekerscentrum

GroenLinks nodigt de andere partijen in de gemeenteraad van Middelburg uit voor overleg over het asielzoekerscentrum. Doel is om gezamnelijk randvoorwaarden te formuleren zodat de komst van azielzoekers naar Middelburg mogelijk is. Die uitnodiging werd vrijdag 29 augustus verzonden. Tevens werd een persbericht verzonden:

Persbericht

De fractie van GroenLinks nodigt de andere partijen in de gemeenteraad van Middelburg uit voor overleg over het asielzoekerscentrum. GroenLinks is er zich van bewust dat  het besluit over de vestiging van een asielzoekerscentrum op de locatie Swerfrust een bevoegdheid van het college van B en W. is. Het zal uiteindelijk het college zijn die hier een besluit over moet nemen.  In het overleg wil de fractie nagaan hoe andere partijen in dit dossier zitten en mogelijk kunnen er randvoorwaarden geformuleerd worden waarmee de vestiging van het asielzoekerscentrum mogelijk moet worden. Deze randvoorwaarden kunnen dan als signaal aan het college van B en W worden meegegeven.

Voor GroenLinks staat vast dat de gemeente Middelburg haar verantwoordelijkheid in zake de opvang van asielzoekers moet nemen. De schrijnende situatie in Irak en Syrie maakt weer eens pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de opvang van mensen, die hun land moeten verlaten, is.