GroenLinks-vragen over ziekenhuiszorg Walcheren

Statenlid Leo Dalebout stelt vragen in de vergadering van de commissie Welzijn a.s. vrijdag 26 november over de ziekenhuiszorg op Walcheren. Lees verderop de vragen

TOELICHTING

a.  De visie van de Raad van Bestuur van het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (ADRZ) is ons gemotiveerd uitgelegd: géén volwaardig ziekenhuis op Walcheren. In plaats daarvan concentratie van planbare zorg/operaties en een IC faciliteit. b.  De nieuwe minister van Volksgezondheid zegt naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks dat een volwaardig ziekenhuis op Walcheren haar voorkeur heeft.c.  De drie Walcherse gemeenten pleiten voor krachtenbundeling tussen ADRZ en ZorgSaam om op Walcheren een volwaardig ziekenhuis te behouden.

VRAGEN

1.   Is het een idee dat u regie gaat voeren? Het lijkt nu alsof de plannen over elkaar heen rollen. Mij bereiken signalen dat de plannen van het ADRZ niet zo enthousiast worden gedeeld als ons in de commissie is verteld.

d.   Zo zou een aantal specialistenmaatschappen niet willen fuseren;e.   wordt sterk getwijfeld aan de haalbaarheid van een IC-level 2 in Goes. Dit vanwege een chronisch tekort aan hiervoor  benodigde formatie (intensivisten, verpleegkundigen) en het voor een level 2 benodigde aantal behandel-/ beademingsdagen zou nooit kunnen worden gehaald.f.    Zo zouden ambulances met patiënten die overduidelijk in Vlissingen geholpen kunnen worden nu al doorrijden naar Goes, het zekere voor het onzekere nemend.

Ook bereiken mij opmerkingen over de nieuwbouw op Walcheren dat:g.   het ADRZ geen optie zou hebben genomen op grond (voor nieuwbouw) in de Mortiere.  Hoe serieus is dan het plan voor nieuwbouw?h.   Hoe realistisch is nieuwbouw, gelet op de recent opgelegde budgetkorting van 8 miljoen?

2.   U heeft een tijd geleden (tijdens een bijeenkomst in het Waterschapskantoor) aan de medewerkers van het ADRZ een vervolgbijeenkomst toegezegd. Wanneer acht u het moment daarvoor rijp? Dit in relatie tot de diverse plannen, signalen en opmerkingen. De medewerkers van het ziekenhuis zouden het zeer op prijs stellen als er weer naar hen wordt geluisterd.