GroenLinks stelt vragen over bomenkap Emma

Naar aanleiding van signalen van inwoners van Middelburg, zeer recent nog (zaterdag 27 februari) in een uitzending van Omroep Zeeland, waarin een Middelburgse inwoner hierover sprak, heeft onze fractie schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.

De afgelopen week ontving onze fractie vanuit diverse kanten signalen van inwoners, dat u plannen heeft om bomen te kappen in de omgeving van het standbeeld van Koningin Emma.

Het gerucht gaat dat dit omwille van de finish van de Giro zou zijn. De bomenkap zou betere camerabeelden opleveren van de finish van die Giro, zo is ons verteld.

U begrijpt dat onze fractie daar het fijne van wil weten en willen graag op korte termijn antwoord op 2 concrete vragen:

1. Klopt het  dat u plannen heeft voor de kap van een aantal bomen in het parkje nabij het standbeeld van Koningin Emma?

 

2. Zo ja, wat is uw reden om juist daar bomen te kappen?

 

 namens de fractie van GroenLinks

Joke van Nieuwenhuizen