GroenLinks: Gastvrij en Gasvrij

Op vrijdag 14 maart a.s. wordt tussen 16.00 uur en 17.00 uur  een bestaande, oude woning in de gemeente Goes Gasvrij. Dat zal plaatsvinden door de gasmeter uit de woning te verwijderen.  Deze actie is de afsluiting van een woningrenovatie. Die is nu energieneutraal!

Maar wat GroenLinks betreft de start van een programma gericht op de verbetering van de bestaande woningvoorraad.

Daarbij heeft GroenLinks de volgende doelen:

  • Verhogen van comfort in de woning en ervoor zorgen dat mensen langer plezierig in hun eigen huis kunnen blijven wonen;
  • Het verlagen van de energierekening en bijdragen aan CO2 reductie;
  • Het versterken van de lokale economie in bouw, verbouw, installatie en energiebesparing.

In het Energieakkoord, http://www.energieakkoordser.nl/ vorig jaar binnen de SER afgesloten, is ook een belangrijke taak weggelegd voor gemeenten. De gemeente Goes gaat daar, wat GroenLinks betreft, in de komende raadsperiode werk van maken. Daarvoor zijn voldoende redenen:

  • Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, ook als ze wat ouder worden;
  • De energielasten moeten naar beneden, dat levert ook lokale koopkracht op;
  • De werkgelegenheid moet worden gestimuleerd: er moeten banen komen;
  • De kwaliteit van de bestaande woningvoorraad moet verhoogd worden.

Er zijn instrumenten beschikbaar: bijvoorbeeld het (landelijke) energiebesparingsfonds dat kan helpen bij de financiering. En actieve groepen mensen, zoals in ‘s-Heer Hendrikskinderen die zelf aan de slag gaan, actieve organisaties, zoals Zeeuwind en ZMf die het ‘Zoneffect’ organiseren.

Niet onbelangrijk: als we in Nederland de bestaande woningvoorraad ‘Gasvrij’ maken dan kunnen we de Groningers ook bewaren voor volgende aardbevingen en kunnen we ‘ons’ gas bewaren voor als we het écht nodig hebben.

Iedereen is uitgenodigd om dit feestje mee te vieren: Op 14 maart, om 16.00 uur in café de Viersprong, Nieuwe Rijksweg 17 in ’s-Heer Hendrikskinderen.

Dan zal GroenLinks lijsttrekker Carel Bruring een toelichting geven op de standpunten en plannen van GroenLinks Goes op dit gebied.  GroenLinks lijstduwer Marten Wiersma –woonachtig op Nieuwe Rijksweg 15-  zal een presentatie geven op de energierenovatie van zijn woning, en de opbrengsten daarvan.
En natuurlijk: de gasmeter gaat eruit!

Voor meer informatie: Carel Bruring: 0113-259212 / Marten Wiersma: 06-53655491, info@martenwiersma.nl