Groene grens voor GroenLinks afd. Walcheren.

Morgenmiddag rond half 3 wordt door de afdeling GroenLinks Walcheren een groene
grenspaal geslagen bij het natuurreservaat Fort den Haak in Vrouwenpolder.
 

Dit zal gebeuren door Mw. Marijke Vos, lid Eerste Kamer voor GroenLinks. Zij
is te gast in Veere 's ochtends voor een overleg met agrarische en
natuurbeheersorganisaties in een Ronde Tafelgesprek over de vraag hoe we in
de toekomst het Walcherse middengebied open, groen en aantrekkelijk voor
fietsers en wandelaars houden. Dit bij veranderend agrarisch beheer. Waar
liggen kansen en waar bedreigingen voor bijvoorbeeld akkerranden, koeien in de wei
of megastallen.

Aansluitend aan de Ronde Tafel zal bij voormalig Fort den Haak (einde van de
weg bij de P-plaats) de actie plaatsvinden met leden van GroenLinks.
'S avonds is Marijke  Vos aanwezig bij het GroenLinks-debat over Circulaire
Economie in Vlissingen