DWARS, de GroenLinkse Jongeren

DWARS is een organisatie voor en door jongeren die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek. Politiek gaat over het maken van keuzes. Keuzes die invloed hebben op het dagelijks leven, op de toekomst en de wereld om ons heen. DWARS is de onafhankelijke jongerenorganisatie gelieerd aan GroenLinks.
Ben je tussen de 18 en 24 jaar jong? Doe dan mee met DWARS!

DWARS wil de wereld veranderen en is er van overtuigd dat dit mogelijk is! Als ideaal ziet DWARS een duurzame, vrije en bovenal rechtvaardige wereld. In het beginselprogramma worden de uitgangspunten voor deze wereld geschetst. Deze uitgangspunten vormen de ideologische basis van DWARS.DWARS wil niet conservatief gaan zitten somberen of pragmatisch rommelen in de marge, maar zich actief inzetten voor vrolijke, progressieve en vernieuwende ideeën. Voor ideeën die leiden tot veranderingen. DWARS blijft strijden voor een duurzame, vrije en rechtvaardige wereld, waarin ieder individu gelijke kansen krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen!DWARS organiseert discussies en congressen om alternatieven te bedenken en deze voor te leggen aan de samenleving en de politiek. Bijvoorbeeld rond thema's als de bio-industrie, mensenrechten en onderwijs.

Meer informatie over DWARS kun je vinden op de DWARS website en de speciale DWARS-verkiezingssite. Je kunt je natuurlijk ook meteen van DWARS lid worden