Conferentie EEN VITALE ECONOMIE 8 sept. a.s.

GroenLinks Zeeland organiseert op 8 september de werkconferentie EEN VITALE ECONOMIE. We besteden veel aandacht aan de economie. De omslag naar de bio based economy - een snelle transitie van fossiel naar duurzaam: het is allemaal aan de gang, maar er moet nog een tandje bij... Verderop het persbericht dat is verzonden.

EEN VITALE ECONOMIEDat is de titel van een werkconferentie die GroenLinks Zeeland op 8 september a.s. organiseert in Dienstencentrum De Moaneblusser (Buys Ballotstraat 4, 4507 DA Schoondijke). GroenLinks Zeeland besteedt veel aandacht aan de economie. De omslag naar de Bio Based economy, een snelle transitie van fossiele naar duurzame energie, het is allemaal al aan de gang, maar er moet nog wel een tandje bij.De ''Groene Zaak'', een organisatie van koploperbedrijven in Nederland, gaf een buitengewoon positieve beoordeling van het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de Tweede Kamer verkiezingen. Maar hoe vertaal je deze grote lijnen naar het gemeentelijke en het regionale niveau? Welke speelruimte is er, welke initiatieven zijn daarbij nodig? En wat denken ondernemers daarvan? Dat zijn vragen die aan de orde komen op de conferentie, die wordt gehouden van 9.30 - 13.00 uur.Als inleiders komen aan het woord Gijs Dröge, die het (landelijke) netwerk "Groen Ondernemen'' van VNO, MKB en LTO Nederland leidt. Hij was ook actief in Groen Rechts, een milieugroep van de VVD.  Jos Hugense, directeur van  Meatless, een bedrijf in vleesvervangers en hybridevlees te Goes levert een bijdrage uit  de praktijk.  Als gespreksleider treedt op dhr. Henny van Kooten, in het dagelijks leven burgemeester van Noord-Beveland.De opbrengst van deze conferentie zal worden benut voor het leggen van nieuwe verbindingen tussen politiek en ondernemen, en als basis voor de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraad, begin 2014.Deze conferentie is de tweede in een serie van drie. De eerste had als thema ecologie en ruimte, de laatste zal handelen over het sociale domein. Noteer alvast de datum van deze conferentie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meer informatie bij:Marten Wiersma, voorzitter GroenLinks Zeeland(0113) 23 09 02 / 06 - 53 65 54 91