Coalitieonderhandelingen

De coalitieonderhandelingen stonden deze week uiteraard veel in de belangstelling. Hoe hebben de onderhandelaars van onze fractie het ervaren? Wat gebeurt er als je te horen krijgt dat je op één punt al afgeserveerd wordt?

Met veel enthousiasme zijn we de onderhandelingen ingegaan. Er waren een aantal vragen geformuleerd door de informateur die we via de mail moesten beantwoorden.

Tijdens het eerste gesprek werden we door de informateur geïnformeerd over de te voeren procedure, maar werd verder niet ingegaan op de inhoudelijke zaken. Tevens werd ons duidelijk gemaakt dat er een tweede informateur bij zou komen vanuit het CDA.

Het tweede gesprek werd gevoerd door beide informateurs en toen hebben we wel inhoudelijk onze punten kunnen maken. Het werd al snel duidelijk dat het belangrijkste onderwerp het grondbedrijf was. Met name de Trekdijk en de Cleene Hooge. Van meet af aan is onze fractie daar heel duidelijk in geweest. Geen bedrijventerrein op de Trekdijk en geen bebouwing op de Cleene Hooge.

We hebben een aantal zaken aangevoerd wat er volgens GroenLinks zou moeten gebeuren. Alternatieven voor de Trekdijk zijn er zeker, waar ook de mensen uit Nieuw en St. Joosland achter kunnen staan. Andere mogelijkheid is afboeken en de pijn voor lief nemen.

Tevens hebben we aangegeven dat er zich nog geen bedrijven aangemeld hebben om zich op de Trekdijk te willen vestigen. Volgens ons, zo hebben wij de informateurs laten weten, is er nog geen directe haast bij en willen we de Trekdijk bouwrijp maken dan moeten er weer miljoenen bij.

Wat de Cleene Hooge betreft, daar waren wij ook erg duidelijk in. Geen bebouwing in dit mooie gebied. We hebben het rapport, dat gepresenteerd is door Bureau MaGrid, wel onderschreven maar wel met de restrictie dat we daarover meer willen weten. In het geval dat er echt iets moet gebeuren in dat gebied dan alleen maar aan de rand bebouwen.

Het was jammer dat het gesprek voornamelijk ging over deze percelen grond. Andere belangrijke inhoudelijke vragen zijn amper aan bod gekomen.

Het derde gesprek dat we hadden, was eigenlijk alleen om ons duidelijk te maken dat we niet in aanmerking komen voor een plaats in de coalitie. De reden was de Trekdijk en de Cleene Hooge. We hebben opnieuw herhaald dat we over alternatieven willen praten, dat we ons er ook terdege van bewust zijn dat Middelburg een financieel probleem heeft, maar dat we samen met de bewoners van Nieuw en St. Joosland willen zoeken naar oplossingen. Het maakte niet uit welke goede, realiseerbare alternatieven we aangaven, we willen geen bedrijventerrein en dus pasten we niet in de coalitie die zij voor ogen hadden. Alles wat we nog aanvoerden werd niet meer gehoord. Het stond voor de informateurs vast dat GroenLinks niet meer mee zou doen.

Verbazingwekkend was het echter wel dat een van de informateurs ons vertelde dat er heel snel actief gezocht moest worden naar bedrijven om op een heel snelle manier de Trekdijk vol te bouwen! De bewoners van Nieuw en St. Joosland tellen blijkbaar niet meer mee. Overigens wel opmerkelijk dat een informateur, die onpartijdig zou moeten zijn, dit naar voren brengt.

Wat is het zuur om als winnaar en inmiddels derde partij van Middelburg afgeserveerd te worden.

Fractie GroenLinks Middelburg