Bezorgdheid over reorganisatie Orionis

De fracties van GroenLinks van de drie Walcherse gemeenten maken zich grote zorgen over de reorganisatie bij Orionis. Deze reorganisatie is nu al bijna 2 jaar bezig en er is nog weinig zichtbaar hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien.
Met enige regelmaat worden de gemeenteraden op de hoogte gebracht over de voortgang en steeds wordt er weer een vertraging aangekondigd.

De reorganisatie bij Orionis is eind 2011 in gang gezet. Nu bijna 2 jaar later staat er nog steeds geen nieuwe organisatie. Dit geeft veel onzekerheid en onduidelijkheid voor werknemers en cliënten. Daarnaast kost deze reorganisatie, die te lang duurt, erg veel geld.De fracties van GroenLinks hebben al meerdere keren aangegeven dat deze gang van zaken onacceptabel is en wij maken ons zorgen om de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële situatie bij Orionis.GroenLinks heeft een aantal vragen aan hun eigen college van B&W gesteld en wil antwoord op de volgende vragen. -    Is het college met ons van mening dat de reorganisatie van Orionis te veel vertraging oploopt?-    Tijdens een gezamenlijk overleg in november 2012 is aangegeven dat de reorganisatie inclusief plaatsing van personeel in januari 2013 afgerond zou zijn. Kan het college aangeven hoe het komt dat deze termijn niet is gehaald?-    Kan het college aangeven of dit consequenties heeft voor de dienstverlening aan cliënten van Orionis? -    Kan het college aangeven welke consequenties dit heeft voor het personeel. Is er een sociaal plan?-    Leidt de vertraging tot meerkosten en zo ja welke financiële consequenties heeft deze vertraging voor de drie gemeenten? -    Wat denkt het college eraan te doen om de voortgang van deze reorganisatie te bespoedigen?Middelburg 28 februari 2013 Namens de drie Walcherse fractiesLeny van den HeuvelRaadslid Middelburg