Bestuur GroenLinks Walcheren

Bestuur

Op 18 februari 2012 is de afdeling GroenLinks Walcheren opgericht. De afdelingen Vlissingen, Veere en Middelburg hebben daarin hun krachten gebundeld. Het bestuur van GroenLinks Walcheren bestaat uit:

Voorzitter:                              Vacature
Secretaris:                             Jos Bom, josbom@zeelandnet.nl
Penningmeester:                   Egbert Janssen Andeweg, jansand@zeelandnet.nl 
Lid
:                                         Vacature
Contactpersoon Veere:          Daniëlle Korber, d.korber@zeelandnet.nl   
Contactpersoon Vlissingen
:   Jeroen Portier jeroenportier@yahoo.com  
Contactpersoon Middelburg:  Reint Rengers, reintrengers@latentov.nl

Omdat de drie gemeenten niet samengaan, blijven de fracties zelfstandig opereren. 

Er zijn veel gebieden waarop ze samen optrekken.