Beleidsplan Orionis, visie GroenLinks

De fractie van GroenLinks Middelburg is zich bewust van de grote bezuinigingen die het Rijk de gemeentes oplegt. Met dit kabinet wordt de tweedeling in de samenleving alleen maar groter.
In de commissie Maatschappelijke Zaken heeft GroenLinks nogal wat vragen gesteld naar aanleiding van het bijgestelde beleidsplan van Orionis en daar hebben we een goed antwoord op gehad.
Blijft bij de fractie nog een grote onvrede ontstaan die in de raadsvergadering van afgelopen maandag naar voren werd gebracht bij monde van Leny van den Heuvel.

- Het is nu werken voor een uitkering en daarbij vervallen allerlei premies die werkzoekenden juist stimuleren om zich positief op de markt te presenteren. Mede hierdoor zullen wij de motie van de PvdA van harte steunen.

- De fractie van GroenLInks blijft zich afvragen hoe de mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en de WSWers binnenboord gehouden kunnen worden. Waar kunnen de middelen behaald worden om deze groep nog een reële kans te geven.

- We hebben de cijfers ontvangen van de drie uitvoerende re-integratiebureaus; Wende, Matchcare en Fourstar die werken voor Orionis. Waarvoor dank.

In het aangepaste beleidsplan worden (zijn) alle contracten met externe opdrachtnemers opgezegd.

Is het niet beter om die re-integratiebureaus die goede resultaten behaald hebben uit te laten blijven voeren. Daar ligt nl. de expertise m.b.t. de moeilijk plaatsbare doelgroep en nog niet bij de klantmanagers van Orionis. Daarnaast moeten cliënten een vrije keuze behouden en trajecten op maat moeten mogelijk blijven.

- De beste manier om mensen duurzaam aan het werk te krijgen is ze stimuleren, respecteren en motiveren. Dit kun je doen om ze een rugzakje mee te geven en dat werk te (laten) zoeken wat bij ze past. Mensen dwingen om te participeren heeft nog nooit enig succes geboekt en heeft er altijd toe geleid dat de begeleiding naar werk alleen maar duurder werd.

- Mensen die niet meewerken aan een re-integratietraject moeten aangepakt worden. Dat is een terecht beleid maar mag nooit ten koste gaan van mensen die wel willen.

Deze aandachtspunten hebben ertoe geleid dat GL een motie heeft ingediend waarbij wij het college vragen middelen uit de huidige begroting te halen om de Rijksbezuinigingen voor de kwetsbare groep in de samenleving te beperken. Wij kiezen ervoor om mensen die het toch al moeilijk hebben een steuntje in de rug te geven. Wij hebben grote zorgen over de groep mensen die de snelheid van de samenleving niet bij kunnen benen. Met name de groep mensen die nu in de WSW zitten wordt zwaar getroffen. Met de huidige kabinetsplannen blijft er nog voor een derde van de mensen die nu in een beschutte werkplaats werken een plaats over. Dat betekent dat twee derde een onzekere toekomst tegemoet ziet. Deze groep verdient steun.

Er moeten keuzes gemaakt worden en onze fractie kiest in tijden van crisis voor mensen en niet voor stenen.

Er moeten forse keuzes gemaakt worden maar wij kunnen het niet aan onze bewoners uitleggen dat de raad kiest voor stenen, bijvoorbeeld het theater, en niet voor de meest kwetsbare in onze samenleving.

Ik doe daarom een beroep op de andere partijen in de raad:

“Laat uw sociale hart spreken en maak andere keuzes”!

Rest ons de vraag wat we met dit beleidsplan moeten. In dit stuk worden alleen kaders aangegeven, de uitwerking in maatregelen volgt later. We stemmen daarom node in met het beleidsplan en we wachten de verdere afwerking af.