Afscheid Raad Joke van Nieuwenhuizen

Met ingang van 1 september 2011 zal Joke van Nieuwenhuizen geen deel meer uitmaken van de Middelburgse gemeenteraad. Om persoonlijke redenen heeft zij er voor gekozen om als raadslid terug te treden. Joke heeft vanaf 2002 deel uitgemaakt van de raadsfractie en heeft 5 jaar als fractievoorzitter gefungeerd.

Vanwege het feit dat de gemeenteraad met zomerreces gaat heeft de Raad van de gemeente Middelburg op 4 juli afscheid van haar genomen.

Na eerst door de voorzitter van de Raad – burgemeester Koos Schouwenaar – in het zonnetje gezet te zijn, waarbij hij haar mondigheid en assertiviteit en de plaquette met artikel 1 van de Grondwet n de Raadszaal memoreerde, heeft zij namens het bestuur van de GroenLinks Middelburg van de voorzitter – Jaap Goetheer – het Groene Lintje overhandigd gekregen. Jaap gaf aan dat de fractie de positieve kritische inbreng van Joke zal missen. Haar beslissing om terug te treden wordt alom gerespecteerd.

Joke zal als raadslid opgevolgd worden door Leny van de Heuvel, nu nog fractievolger. Haar installatie als raadslid zal geschieden in de raadsvergadering van 19 september.

Het bestuur wenst zowel Joke als Leny het allerbeste toe.

Jaap Goetheer,

Voorzitter GroenLinks Middelburg