Gasvrij
Gasvrij

1e huis in Zeeland gasvrij!

GroenLinks wil zich inzetten om de bestaande woningvoorraad te isoleren en energiebesparend te maken. Op vrijdag 14 maart werd de bestaande, oude woning van Marten Wiersma in de gemeente Goes Gasvrij. De gasmeter werd uit de woning verwijderd. De actie is de afsluiting van een woningrenovatie. De woning is nu energieneutraal. Voor GroenLinks is het de start van een programma gericht op de verbetering van de bestaande woningvoorraad. Hoe je eigen woning er voor staat en waarop je kunt besparen liet Chris Bruijnes, directeur van Meer met Minder zien op energielabel.nl

GroenLinks heeft de volgende doelen:

  • Verhogen van comfort in de woning en ervoor zorgen dat mensen langer plezierig in hun eigen huis kunnen blijven wonen;
  • Het verlagen van de energierekening en bijdragen aan CO2 reductie;
  • Het versterken van de lokale economie in bouw, verbouw, installatie en energiebesparing

Dat geldt uiteraard niet alleen voor Goes, maar ook voor Middelburg!

In het Energieakkoord http://www.energieakkoordser.nl/, vorig jaar binnen de SER afgesloten, is ook een belangrijke taak weggelegd voor gemeenten. De gemeente Goes gaat daar, wat GroenLinks betreft, in de komende raadsperiode werk van maken. Daarvoor zijn voldoende redenen:

  • Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, ook als ze wat ouder worden;
  • De energielasten moeten naar beneden, dat levert ook lokale koopkracht op;
  • De werkgelegenheid moet worden gestimuleerd: er moeten banen komen;
  • De kwaliteit van de bestaande woningvoorraad moet verhoogd worden.

GroenLinks lijsttrekker Carel Bruring gaf later een toelichting op de standpunten en plannen van GroenLinks Goes op dit gebied. GroenLinks lijstduwer Marten Wiersma gaf een presentatie over de energierenovatie van zijn woning, de opbrengsten daarvan, met als uiteindelijk resultaat een huis zonder gasaansuiting.

Chris Bruijnes, directeur van Meer met Minder, presenteerde een primeur, de Energieatlas van Nederland waarop te zien is hoe energiezuinig je woning is, later operationeel en te zien op energielabel.nl. 

Hoe GroenLinks Middelburg tegen de groene gemeente aankijkt leest u hier.