Bomen Loskade Middelburg
Janine Cooijmans

Eigen initiatief

Wij geven ruimte aan eigen initiatieven van burgers die de stad socialer, groener, mooier en schoner kunnen maken.

In onze stad wonen vrije, autonome en mondige burgers. GroenLinks wil dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de stad. Iedereen wordt gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is.