Adrie van 't Westeinde

Bouwen en wonen

Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. We bouwen niet in kwetsbare landschappen als de Cleene Hooge en evenmin bij de Trekdijk.

Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In iedere wijk. GroenLinks wil harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen bouwen. Óók voor ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben. Woningbouwcorporaties en zorgverleners trekken hierin gezamenlijk op. Met projectontwikkelaars maken we afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor mensen met een middeninkomen én over betaalbare koopwoningen.

  • Het weidse landschap en de kustlijn (Veerse Meer) houden we puur: met verdere bebouwing gaan we terug houdend om. De Cleene Hooge gaan we niet bebouwen.
  • Wij gaan leegstand (woningen en bedrijven) actief aanpakken: zo hoeft er niets nieuws te worden gebouwd en kan groen behouden blijven.
  • GroenLinks wil geen nieuwe bedrijventerrein terwijl er nog voldoende ruimte op Walcheren is. De Trekdijk wordt geen bedrijventerrein.
  • Als er langdurig gronden braak liggen in de gemeente omdat de geplande ontwikkeling stagneert, dan is dit mogelijk een ideaal gebied om tijdelijk te gebruiken voor stadslandbouw.
  • Binnenstedelijke locaties en verouderde bedrijfspanden (industrieel erfgoed) gaan we beter benutten voor creatieve bedrijvigheid.