Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Vragen over grondexploitatie Zeeuwse gemeenten

  De jaarrekeningen van de Zeeuwse gemeenten zijn vastgesteld; teer punt zijn de verliezen c.q. afboekingen op de grondexploitatie(s). Er is te veel grond gekocht voor te weinig ontwikkelingen in huizen- en kantoorbouw. De provincie heeft financieel toezicht om te voorkomen dat financiële problemen uiteindelijk worden afgewenteld op de gemeenschap als geheel. De Gemeentewet bepaalt dat de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, en vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan Gedeputeerde Staten wordt gezonden. GroenLinks informeert naar de verliezen:

  Lees verder
 2. Theater en bezuinigingen

  Vorige week was het een bijzondere raadsvergadering zoals u wellicht in de media hebt kunnen lezen. Weer het theater waar de raadsleden over struikelden en waar maar geen overeenstemming over bereikt kan worden.
  GroenLinks heeft samen met D66 en de Christen Unie een motie ingediend. GroenLinks is van mening dat het niet past in de huidige crisissituatie, waarin we in Nederland verzeild zijn geraakt een duur theater te gaan bouwen.
  GroenLinks is van mening dat het er nu niet de tijd naar is geld te steken een onderzoek waarbij de uitkomst weer gaat leiden tot besluiteloosheid.

  Lees verder
 3. "Sluit de deuren" 2

  En nog zijn niet alle deuren dicht of is men overtuigd van besparing met behoud van klanten. Een vervolg op de vragen aan het college.

  Lees verder
 4. Schriftelijke vragen aan B&W over aankoop Attero door Delta

  Nog geen 3 maanden geleden gaf Delta aan dat zij er slecht voorstonden. Er moet bezuinigd worden, ook op personeel, en financiële uitglijders kan Delta zich niet meer veroorloven. Desondanks meldde het Financieel Dagblad dat Delta van plan is Attero over te nemen.

  Lees verder
 5. Waar ging het nieuws over de afgelopen weken…. Orionis

  Het is u wellicht niet ontgaan dat de ene krantenkop volgde op de andere.

  “OR Orionis ook naar de rechter” “Democratisch gat wordt zichtbaar door Orionis” “Afwezigheid bestuur Orionis opmerkelijk”
  ”Orionis ontduikt minimumloon”
  “Bestuursleden Orionis geven verkeerd signaal”
  “Waar bemoeit rechter zich mee” “Grafimedia vormt probleem voor Orionis”

  Lees verder
 6. Handhaving door gemeente in kader van de nieuwe Drank –en Horecawet

  Sinds 1 januari 2013 is de controle op en de handhaving van de nieuwe en verstrengde Drank- en Horecawet een taak van de gemeenten geworden.
  In een artikel in de PZC geeft burgemeester Bergmann van Middelburg aan dat deze handhaving nog niet geregeld is en dat dit nog minstens enige maanden gaat duren. Reden voor GroenLinks schriftelijke vragen te stellen aan het college. Immers, het was al lang bekend dat het toezicht naar de gemeente zou worden overgeheveld.

  Lees verder
 7. Wat is er nou leuk aan raadslid zijn?

  Wie kan dat beter vertellen dan een raadslid? Leny van den Heuvel schreef onderstaand stuk voor De Faam. Laat je inspireren door Leny, en bedenk hoe je invloed uit kunt oefenen als raadslid of fractievolger!

  Lees verder
 8. GroenLinks organiseert conferenties vitalisering

  GroenLinks Zeeland organiseert een drietal conferenties waarbij de vitalisering van de samenleving in Zeeland voorop staat. De eerste conferentie wordt gehouden op Schouwen-Duiveland op 9 juni a.s en gaat over natuur en landschap. De volgende twee conferenties gaan over economie respectievelijk het sociaal domein.

  Lees verder
 9. Conferentie EEN VITALE ECONOMIE 8 sept. a.s.

  GroenLinks Zeeland organiseert op 8 september de werkconferentie EEN VITALE ECONOMIE. We besteden veel aandacht aan de economie. De omslag naar de bio based economy - een snelle transitie van fossiel naar duurzaam: het is allemaal aan de gang, maar er moet nog een tandje bij... Verderop het persbericht dat is verzonden.

  Lees verder
 10. Algemene beschouwingen Middelburg: kiezen of schaven?

  Tijdens de Algemene Beschouwingen gaf fractievoorzitter Luc Vandezande aan dat voor de kadernota de raad voor een dilemma staat: Keuzes maken of bezuinigingen via de kaasschaafmethode. In zijn toespraak drong Luc Vandezande er op aan echte keuzes te maken, die uitmonden in structurele oplossingen. Kies als gemeente echt voor verduurzaming. En daar waar de burgers steeds meer zelf moeten doen help de burgers dan ook met hun in initiatief. Hieronder de hele toespraak:

  Lees verder