Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Windenergie Nu!

  Op 7 maart jl. namen Eerste Kamerlid Marijke Vos en lijsttrekker GroenLinks Zeeland Gerwi Temmink in Terneuzen symbolisch afscheid van fossiele energie. In de vorm van een mediaspektakel maakte fossiele energie plaats voor windmolens. Na de windmolenactie gingen we in debat in cultuurpodium Porgy & Bess. Wethouder Frank van Hulle van Terneuzen gaf aan dat er een opening was om te komen tot windenergie in de Kanaalzone, mits er een kloppende business case komt.

  Lees verder
 2. Eindstand meldpunt vuurwerkoverlast.nl: 2310 vuurwerkklachten uit Zeeland

  Zeeland vuurwerkoverlast

  Op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl zijn afgelopen jaarwisseling 2310 meldingen uit Zeeland binnengekomen. Uit het hele land kwamen er 71.582 vuurwerkklachten binnen. De klachten gaan onder meer over vuurwerkbommen, te vroeg afgestoken vuurwerk, vuurwerkschade en gevaarlijke situaties op straat. Het meldpunt is nu gesloten.

  Lees verder
 3. Van zorgzaam naar participatie

  Al weer even geleden presenteerde Peter Geene op de ALV een Powerpoint over de participatiewet. Hij nam ons mee in een aantal sheets over de veranderingen die in 2015 gaan plaats vinden, de uitgangspunten voor de transitie op de gebieden van Jeugdzorg, WMO&AWBZ, de Wet Werken naar Vermogen en het passend onderwijs. De participatiewet roept veel vragen op.

  Lees verder
 4. Teken de petitie: "Geen bedrijventerrein op de Trekdijk!"

  Zaterdag 8 maart ging GroenLinks in Nieuw en St. Joosland bij de bewoners aanbellen en de petitie “Geen bedrijventerrein op de Trekdijk” laten tekenen. Deze petitie wil GroenLInks gebruiken c.q. aanbieden tijdens de coalitieonderhandelingen. Om 16.00 uur bij hotel de Roode Leeuw wordt het dorp ingetrokken. 

  Reacties.zijn welkom via Leny van den Heuvel lvdheuvel@zeelandnet.nl of teken de petitie. 

  Lees verder
 5. Urgenda Regiotour Zeeland 11-13 juni

  Van 11 tot en met 13 juni 2014 organiseert Urgenda i.s.m het bedrijfsleven, de provincie Zeeland, HZ en diverse andere Zeeuwse partijen de Urgenda Regiotour Zeeland. De regiotour speelt een rol bij het versnellen van duurzame activiteiten in Nederland op het gebied van bouw, energie, mobiliteit en voedsel. In deze tour staat de Biobased Economy centraal.

  Meer over Regiotour
 6. Zorg over zorg

  Leny van de Heuvel

  Volgende week maandag de laatste raadsvergadering van 2014. Het was een bewogen jaar waarin moeilijke beslissingen genomen moesten worden.Er moet bezuinigd worden en niet alleen in 2014. Ook volgend jaar komt er weer heel wat op het politieke bordje.

  Hoe gaat het verder met de zorg. Houden de zorgverleners hun baan. Niet voor niets hebben ze van zich laten horen tijdens de commissievergadering afgelopen woensdag in Middelburg.
  Heel begrijpelijk dat ze opkomen voor hun baan! Het was ontroerend om te horen hoe een zorgmedewerkster vertelde hoe dit bij clienten overkomt. Ze stonden daar niet voor zichzelf maar voor hun clienten waar ze zorg aan verlenen.

  Hoe gaat het nu verder met de jeugdzorg. De aangekondigde ontslagen vrezen het ergste. Hoe gaat het met de signalering huiselijk geweld. Zijn we daar op tijd bij. Wie signaleert dit? Vragen die ook GroenLinks bezig houdt.

  Dat er steeds meer van de burger gevraagd wordt is logisch in deze tijd. Met z’n allen kunnen we meer, daar ben ik van overtuigd, maar het moet niet zo worden dat er geen professionele hulp meer verleend kan worden als mensen dat echt nodig hebben. 

  Op papier is alles goed geregeld. De ambtenaren hebben hier veel werk verzet!

  Lees verder
 7. Middelburg houdt enquete over ruimtelijke kwaliteit

  Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop een gemeente in de toekomst om moet gaan met plannen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit, heeft de gemeente Middelburg een digitale enquête gemaakt. De gemeente op haar website:

  Lees verder