Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Betoging tegen Doel 1 en 2 in Antwerpen

  Antwerpen 12 maart

  In Antwerpen hebben honderden mensen betoogd tegen het langer openhouden van Doel 1 en 2, de twee oudste reactoren in de kerncentrale. Organisator van de manifestatie is de 11-maart beweging, genoemd naar de datum van de tsunami die vijf jaar geleden de kerncentrale van Fukushima overspoelde, wat leidde tot een nucleaire ramp. GroenLinks Zeeland nam deel aan de manifestatie.

  Lees verder
 2. Gemeente blijft kappen, kap daarmee gemeente!

  Bomen Loskade Middelburg

  De gemeenteraad Middelburg heeft besloten dat de abelen aan de Loskade weg moeten. De adviezen van www.tuinvanzeeland.nl en een deskundige zijn opzij geschoven. Alweer een stukje groen Middelburg verdwijnt. Het duurt vele jaren voordat nieuwe boompjes groot zijn, het beeld van een groene kade is hiermee voor lange tijd verdwenen. Het is bovendien in schril contrast met de kastanje op het Tympaanplein (Markt), waar de gemeente zich, overigens terecht, wel druk om maakt. Zo beeldbepalend als de kastanje op het Tympaanplein is, zo beeldbepalend zijn de abelen op de Loskade ook.

  Teken de petitie!
 3. Info-avond kerncentrales Doel & Borssele 18 febr.

  Op 16 februari praten de Belgische en Nederlandse toezichthouders en de veiligheidsregio met de bestuurders van Zeeland. Deze bijeenkomst is achter gesloten deuren. Tijd voor een openbaar gesprek!

  De Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties en WISE nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst over de kerncentrales in Doel en Borssele. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en is er ruimte voor vragen en discussie.

  Lees verder
 4. Crowdfunding voor de Trekdijk?

  Luc Vandezande

  De gemeente Middelburg heeft veel grond, dus moet er verkocht worden. Een bewoner van Nieuw en Sint Joosland opperde crowdfunding, dan wordt het geen industrieterrein. Luc Vandezande schreef in De Faam.

  Lees verder
 5. Gemeente kapt onnodig bomen, aantasting groen

  Loskade Middelburg

  Afgelopen maandag boog de Commissie Ruimte zich over het evaluatierapport "Kappen van bomen en totes beleid waardevolle bomen" op verzoek van GroenLinks Middelburg. Naar de mening van de fractie worden er teveel bomen gekapt en en werd daarom vorig jaar 13 juli bij motie van GroenLinks, LPM, D66 en PvdA verzocht de waardevolle bomen te inventariseren en te bekijken hoe deze behouden kunnen blijven. Toch werd onlangs een raadsvoorstel ingediend om de bomen aan de Loskade te kappen en vervangen door jonge bomen. Ondanks de kritiek van de raad kwam het voorstel in vrijwel gelijke bewoording terug op de agenda. Onderstaand de tekst die ons raadslid Leny van den Heuvel uitsprak tijdens de Commissievergadering.

  Lees verder
 6. Meldpunt Vuurwerkoverlast.nl weer open!

  Vanaf vandaag is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer geopend. Overlast, schade of gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen daar worden gemeld. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder in Zeeland de lokale afdelingen van GroenLinks Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen.

  Lees verder
 7. Lange raadsvergadering 14 en 15 december

  De raadsveragdering van de afgelopen keer duurde extra lang door de lange discussie over wat Middelburg met zijn grond aan moest. Dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk, maar wat, dat leverde zoveel stof tot nadenken op dat de vergadering in tweeën werd geknipt en behalve maandag ook dinsdag werd vergaderd. Daarnaast werd gediscussieerd over de woonvisie en kwamen subsidies aan de orde.

  Lees verder
 8. Stop met ontwikkeling van bedrijventerrein Trekdijk

  GroenLinks heeft zich steeds ingezet voor het behoud van de Trekdijk als landelijk gebied. Middels de overhandiging van vele handtekeningen onder een petitie van GroenLinks is het college bekend met de bezwaren die leven bij de bevolking van Nieuw- en St. Joosland. In eerdere discussies over de Trekdijk is door diverse partijen, waaronder GroenLinks, steeds de nadruk gelegd op de noodzaak een Walcherse bedrijventerreinenvisie op te stellen, alvorens een beslissing te nemen omtrent de Trekdijk. Het ziet er naar uit dat die visie er niet zal komen en GroenLinks vindt dat het beter is af te zien van verdere ontwikkeling.

  Onderstaand het amendement dat GroenLinks indiende tijdens de raadsvergadering van maandag 14 december 2015 op het actieplan Grondbedrijf.

  Lees verder
 9. GroenLinks wil vuurwerkvrije zones

  Zeeland vuurwerkoverlast

  Het is weer bijna oudjaar, de jaarwisseling, waarbij weer veel vuurwerk zal worden afgestoken. De discussie zal weer oplaaien over wel of geen consumentenvuurwerk. Dat GroenLinks landelijk naar een vuurwerkverbod wil hebben we de afgelopen jaren al aangegeven. Middelburg zou in ieder geval vuurwerkvrije zones in kunnen stellen. Morgen zal GroenLinks met de Christenunie een motie indienen tijdens de raadsvergadering om voor volgend jaar vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Hieronder de tekst en de link naar de pers.

  Lees verder